Bruksområder

Bruksområde

Tanknivå-overvåkning

Forskjellige typer væske er nødvendige ingredienser for alle typer produksjon, både for bakeriet på hjørnet, det lokale lastebilverkstedet, småskalafabrikken og de virkelig store produksjonsanleggene.

Les mer
TPMS in heavy vehicles
Bruksområde

TPMS for tyngre kjøretøy

Tyre Health System måler temperatur og dekktrykk i hele flåten. Du kan spare tid og penger, til og med øke sikkerheten for dine sjåfører.

Les mer
condition based monitoring of assets
Bruksområde

Tilstandsbasert vedlikehold av utstyr

Industrielt utstyr som motorer, pumper, vifter osv. vil trenge vedlikehold. Vedlikeholds intervallene kan baseres på hvor gammelt utstyret er, hvordan utstyret er blitt brukt, om det har

Les mer
Monitoring clean rooms
Bruksområde

Overvåking av rene rom

Et rent rom er nødvendig i flere produksjonsbransjer. For eksempel for å unngå at matprodukter blir utsatt for bakterier eller hvor produksjonen vil ta skade av støv

Les mer
Busbar temperature
Bruksområde

Varmgang i strømskinner (busbar)

En strømskinne (busbar) er en metallskinne for lokal fordeling av store elektriske strømmer.
Økende temperatur i en strømskinne kan indikere et problem under utvikling eller et problem

Les mer
Bruksområde

Strømforbruk analyse

Å redusere bruken av strøm er viktig for å redusere kostnader og klimagassutslipp. Ved å redusere strømtoppene til andre tidspunkt på dagen, så vil også strømkostnadene reduseres.

Les mer
Bruksområde

Overvåkning av kjølere og frysere

Kjølere og frysere brukes og er helt nødvendig for alle som driver med matproduksjon, dagligvare, restauranter, hoteller etc. Maten vil bli ødelagt og ubrukelig hvis temperaturen i

Les mer
Monitoring of saw blades in planing mills
Bruksområde

Overvåkning av sagblad hos høvlerier

Uforutsette endringer i sagbladene forårsaker produksjonsstans og nedetid for produksjonslinjen hos høvleriet. Med en Neuron IR sensor, så vil sagbladets temperatur overvåkes og hastigheten på sagbladet kan

Les mer