Personvernerklæring

Denne personvernerklæring redegjør for behandling av personopplysninger for El-Watch AS. Personvernerklæringen omfatter også Neuron, som El-Watch bruker som varemerke.

Gjelder for alle kunder og ansatte hos leverandører og samarbeidspartnere.

Innledning

El-Watch er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

El-Watch behandler personopplysningene dine i samsvar med kravene i personopplysningsloven (GDPR). Personopplysningsloven regulerer hvordan personopplysninger som samles inn fra bruk kan og vil bli behandlet, hvordan de er sikret, hvem som kan få tilgang til informasjonen og om dataene kan utleveres til en tredjepart.

 

FORRETNINGSKLASSIFISERING AV PERSONLIGE DATA

Våre kunders og brukeres personlige informasjon er klassifisert som intern og konfidensiell informasjon og lagres og administreres som sådan under begrenset tilgangsrettighet.

Bruk av personopplysninger følger personopplysningsloven. El-Watch behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven med grunn i ditt samtykke eller fordi det er lovpålagt (medisinsk journal). Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg som registrert bruker. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake.

Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

 

1. Hvilke personopplysninger har vi om deg?

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg

Ved registrering på vår nettside/tjeneste, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. I enkelte tilfeller behøver vi adresse for å nå deg per post eller vite mer om hvor du befinner deg. Informasjonen du oppgir kan også utdypes ved hjelp av oppslagstjenester.

 • Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Din enhet og din internett-tilkobling: Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter (mobil/PC, operativsystem og nettleser). Vi kan samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id og informasjonskapsler.  

Bruk av tjeneste eller kjøp: registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene våre.  

 • Kjøpsinformasjon

Informasjon vi får når du kjøper noe fra oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa).  Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto. 

 • Kommunikasjon 

Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som e-poster sendt mellom oss. 

Opplysninger vi får fra andre kilder: Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi
tilbyr. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, leverandører av tekniske tjenester og søkemotorer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig
tilgjengelige. 

 • Lovpålagt informasjon 

Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger

 

2. Hvorfor samler vi inn brukeropplysninger?

Vi samler inn bruker- og personopplysninger i våre tjenester med følgende formål:

 1. Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i. 
 2. Bestillinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre din bestilling, for å levere tjenester, motta betaling og lagre kjøpshistorikk. 
 3. Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk. 
 4. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Vi gjør dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg. 
 5. For å forhindre misbruk av tjenestene våre: Vi bruker personopplysninger for å forhindre forsøk på misbruk, svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

 

3. Kategorier av personopplysninger, formål og behandlingsgrunnlag

El-watch behandler personopplysninger etter følgende behandlingsgrunnlag.

 1. Med ditt samtykke
  Når du som kunde i vår tjeneste har gitt samtykke til at vi kan samle inn dine personopplysninger, jf. GDPR artikkel 6(1) bokstav a.
 2. Henvendelser fra deg (inkl. kommunikasjon, support, kundeservice m.m.)
  Når du henvender deg til oss via nettsiden (kontaktskjema, kommentarfelt, kommunikasjonsverktøy), på e-post, via telefon (anrop, tekstmelding) eller sosiale medier, behandler vi personopplysninger. Avhengig av hvor og hvordan
  du sender oss melding, kan dette være kontaktinformasjon, IP-adresse og øvrige opplysninger du velger å sende til oss. Vi behandler disse personopplysningene for å kunne inngå eller gjennomføre en avtale med deg eller det selskapet du representerer (jf. GDPR artikkel 6(1) bokstav b eller f), eller på grunnlag av vår berettigede interesse i å svare på dine henvendelser (jf. GDPR artikkel 6(1) bokstav f).
  Vi gjennomgår, arkiverer og sletter henvendelser etter behov. Henvendelser vi er pliktig til å oppbevare, som dokumentasjon i forbindelse med en reklamasjon-/klagesak, lagres til fristen for å reklamere/klage er utløpt (to eller fem år).
  Regnskapsmateriale oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven. 
 3. Kjøp av produkter og tjenester
  Når du benytter tjenester fra oss behandler vi personopplysninger som kontaktinformasjon, bestillings- og betalingsinformasjon og kjøpshistorikk. 
  Formålet er å levere produkter og tjenester til deg etter bestilling/kjøp, og for å ha en historikk over solgte produkter og tjenester. Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre en avtale med deg (jf. GDPR artikkel 6(1) bokstav b) eller det selskapet du representerer (jf. GDPR artikkel 6(1) bokstav f).
 4. Markedsføring i eksisterende kundeforhold
  Under ditt kundeforhold til oss, kan vi kommunisere med deg via elektronisk kommunikasjon i henhold til markedsføringsloven § 15, samt Forbrukertilsynets veiledning.
  Eksempler kan være nyhetsbrev, henvendelser om innhold, tjenester og arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier.
  Du kan når som helst melde deg av markedsføring på e-post og SMS. 
  Er du ikke en aktiv kunde sender vi deg kun markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt eksplisitte samtykke (jf. GDPR artikkel 6(1) bokstav a) eller på grunnlag av vår berettigede interesse i å sende deg markedsføringshenvendelser (jf. GDPR artikkel 6(1) bokstav f). 
 5. Spørreundersøkelser
  Det kan være ønskelig å spørre deg om hvordan du opplever våre tjenester. Vi informerer alltid om formålet med spørreundersøkelser vi gjennomfører, og om de er anonyme eller ikke. Vi deler ikke informasjonen med andre, eller bruker den til andre formål enn det vi har oppgitt. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av vår berettigede interesse i å motta tilbakemeldinger om våre tjenester (jf. GDPR artikkel 6(1) bokstav f). Ved anonyme undersøkelser samles ingen personopplysninger inn.
  Opplysningene lagres så lenge det er relevant for formålet, eller inntil du trekker samtykket ditt tilbake og eventuelt ber om at de blir slettet.

 

4. Hvem vi deler personopplysninger med?

For å kunne drive vår virksomhet er det noen ganger nødvendig å dele personopplysningene dine med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre brukeropplevelse.  

Eksempler på dette er: 

 • Databehandlere – for eksempel leverandører av ulike tjenester som behandler personopplysningene dine på våre vegne. Disse har ikke lov til å bruke disse personopplysningene til noe annet enn å utføre tjenester for El-watch.(for eksempel for IT- og administrasjonstjenester, regnskap, skylagring, webhotell, utsendelse av e-poster og lignende).  
 • Brukerstøtte for IT- og administrasjonssystemer. 
 • Offentlige myndigheter vi er pliktig å rapportere til. 
 • Ved mistanke om lovbrudd– vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister. 

Vi krever at alle vi deler personopplysningene dine med, sikrer dataene dine i henhold til god informasjonssikkerhet, og etter kravene i personvernforordningen. Vi inngår databehandleravtale med alle leverandører. 
 
Du kan kontakte oss for kontaktinformasjon til relevante samarbeidspartnere og leverandører.

 

5. Personopplysninger delt med tredjepart

I følgende tilfeller vil persondata kunne bli delt med en tredjepart: 

 • Når en del av bestillingen omfatter tjenester som leveres av en tredjepart 
 • Når du foretar en bestilling hos El-watch
 • Når tredjeparts tjenesteleverandører utfører oppgaver eller arbeid på våre vegne og etter våre instrukser som databehandlere 
 • Betalingstjenester: 
  • Data som deles kan omfatte: Navn, registrering av betalingstransaksjoner for tjenestene 
  • Når utføring av tjenestene krever en tredjeparts tjeneste, som ved henvisning til en partner

El-watch sørger for at alle databehandlere er underlagt samme taushetsplikt som personell ansatt hos El-watch og at avtaler om bruk av databehandler oppfyller personopplysningslovens krav til bruk av databehandlere/ innhold av databehandleravtaler.

 

6. Dine rettigheter

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og historikk for din bruk av våre tjenester.  

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering, er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven.

Du kan benytte deg av dine rettigheter ved å sende oss en e-post: office@el-watch.com. Du har krav på svar så raskt som mulig, og senest innen 30 dager. Tar det lenger tid enn dette vil du få beskjed. 

Mer informasjon om dine rettigheter finnes på Datatilsynets sider. Her er en kort oppsummering: 

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og du har rett til innsyn i disse personopplysningene (rett til innsyn).
 • Utlevere eller overføre personopplysningene om deg til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet). Dette gjelder for opplysninger som du har til oss og som er nødvendige for å gjennomføre en avtale med oss, og som behandles automatisk av oss (dvs. ikke manuelt av oss). 
 • Oppdatere dine personopplysninger hvis de er mangelfulle eller feil (rett til retting).
 • Slette opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag til å oppbevare (rett til sletting).
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger hvis du ber oss om det, for eksempel hvis du er av den oppfatning av vi behandler personopplysninger om deg ulovlig og du ikke ønsker at vi sletter personopplysningene i henhold til våre rutiner før forholdet har blitt avklart (begrensning av behandling).
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 
 • Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger hvis dette kan forsvares av særlige omstendigheter fra din side (rett til å protestere). 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

 

7. Sikkerhet og lagring

El-Watch tar informasjonssikkerhet alvorlig og sørger alltid for å gjøre vårt beste for å ivareta dine personopplysninger jfr gjeldende lovverk.  

 • Adgangskontroll – Vi bruker anbefalte sterke passord, kryptering av data, tilgangskontroll, sikkerhetskopiering og tofaktor-autentisering for å sikre dataene våre og hindre at uvedkommende får tilgang til å se, endre, slette eller på noen måter påvirke dataene vi oppbevarer.  
 • Anerkjente leverandører – El-watch bruker kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonstjenester (web-sikkerhet, virusprogram, e-postleverandør, sikkerhetskopiering mm. Det tillates kun innsyn i og/eller behandling av dine personopplysninger i henhold til våre instruksjoner, og kun der det er strengt nødvendig. 
 • Rutiner og risiko – El-watch har rutiner for håndtering av brudd på datasikkerhet. Ved avvik sendes avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, varsles også berørte registrerte.

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke tilbake. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, som f.eks. lovmessige plikter knyttet til regnskapsføring, oppfølging av kundeforholdet knyttet til reklamasjon mv. Personopplysninger vi behandler som følge av lovmessig plikt, vil slettes så snart vi ikke har plikt til å oppbevare opplysningene. 

 

8. Overføring av person- opplysninger utenfor EU/EØS

Noen ganger overfører vi personopplysninger utenfor EU/EØS, for eksempel der vi bruker leverandører utenfor EU/EØS for å håndtere dine opplysninger for å tilgjengeliggjøre tjenester via nettsiden vår, for å muliggjøre betaling, for sikkerhet og ellers for å kunne drive virksomheten vår på en trygg og effektiv måte. 

Overføring av personopplysninger til utenfor EU/EØS er kun tillatt til land EU-kommisjonen har godkjent, eller under nødvendige garantier etter personvernforordningen kapittel 5

Eksempel på slik garanti er bruk av EUs standardkontrakter eller bindende virksomhetsregler.

Ta kontakt dersom du ønsker å vite hvilke leverandører vi bruker utenfor EU/EØS, og få tilgang til dokumentasjon av nødvendige garantier.

 

9. Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler som er lagret på harddisken din og er knyttet til nettleseren din, og som gir oss informasjon. Vi bruker nødvendige cookies på grunnlag av vår berettigede interesse i å tilby en funksjonell nettside (jf. GDPR artikkel 6(1) bokstav f). For øvrige cookies ber vi om ditt eksplisitte samtykke (jf. GDPR artikkel 6(1) bokstav a). Hvis du gjennom din nettleser har valgt å blokkere cookies, kan vi ikke garantere at nettsiden vår vil fungere slik den skal.

På vår nettside benytter vi følgende informasjonskapsler til oppgitte formål: 

Cookie

Formål

Domene

Type

Prioritet

lidc

Brukes av LinkedIn for å lette valg av datasenter.

.linkedin.com

Tidsbestemt

Medium

lms_ads

LinkedIn bruker denne for å spore effektiviteten av annonser på LinkedIn

.linkedin.com

Tidsbestemt

Medium

AnalyticsSyncHistory

LinkedIn bruker denne for å lagre brukerens synkroniseringshistorikk for analyse.

.linkedin.com

Tidsbestemt

Medium

UserMatchHistory

Brukes av LinkedIn for å spore brukerne på forskjellige nettsteder for å presentere relevant annonsering.

.linkedin.com

Tidsbestemt

Medium

liap

En informasjonskapsel satt av LinkedIn for å tillate en “Hold meg pålogget” funksjon på en delt datamaskin.

.linkedin.com

Tidsbestemt

Medium

fr

Brukes av Facebook for å levere, måle og forbedre relevansen av annonser.

.facebook.com

Tidsbestemt

Medium

xs

Brukes av Facebook for sikkerhets- og integritetsformål, inkludert brukergodkjenning

.facebook.com

Tidsbestemt

Medium

c_user

Brukes av Facebook for brukergodkjenning.

.facebook.com

Tidsbestemt

Medium

bcookie

LinkedIn setter denne informasjonskapselen for å gjenkjenne nettleser-ID.

.linkedin.com

Tidsbestemt

Medium

datr

Brukes av Facebook for å identifisere nettleseren for sikkerhets- og integritetsformål.

.facebook.com

Tidsbestemt

Medium

sb

Brukes av Facebook for sikkerhets- og integritetsformål, for å identifisere nettlesere og forhindre falsk opprettelse av Facebook-kontoer.

.facebook.com

Tidsbestemt

Medium

_gat_gtag_UA_198770288_1

Google Analytics-informasjonskapsler brukt til å måle hvordan brukere samhandler med nettstedet.

.el-watch.com

Tidsbestemt

Medium

_gid

Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan besøkende bruker nettstedet.

.el-watch.com

Tidsbestemt

Medium

li_sugr

Brukes av LinkedIn for å sikre riktig funksjon av deres tjenester.

.linkedin.com

Tidsbestemt

Medium

_ga

Ethvert nettsted som implementerer Google Analytics, inkludert Googles tjenester, bruker ‘_ga’-informasjonskapselen. Hver ‘_ga’-informasjonskapsel er unik for den spesifikke eiendelen, så den kan ikke brukes til å spore en gitt bruker eller nettleser på urelaterte nettsteder.

.el-watch.com

Tidsbestemt

Medium

wp-settings-time-1

WordPress-informasjonskapsler som brukes til å tilpasse brukerens visning av administrasjonsgrensesnittet og muligens også hovednettstedets grensesnitt.

el-watch.com

Tidsbestemt

Medium

ln_or

Informasjonskapselen brukes av LinkedIn, men formålet er ikke klart uten mer kontekst.

el-watch.com

Tidsbestemt

Medium

usida

Samler en kombinasjon av brukerens nettleser og unike identifikator, som brukes til å tilpasse annonsering til brukere.

.facebook.com

Sesjon

Medium

m_ls

Facebook cookie

.www.facebook.com

Tidsbestemt

Medium

cookieyes-consent

Denne informasjonskapselen brukes til å lagre brukerens samtykke til bruk av informasjonskapsler på nettstedet.

el-watch.com

Tidsbestemt

Medium

wp-settings-1

WordPress-informasjonskapsler som brukes til å tilpasse brukerens visning av administrasjonsgrensesnittet og muligens også hovednettstedets grensesnitt.

el-watch.com

Tidsbestemt

Medium

lms_analytics

Denne informasjonskapselen brukes til å identifisere LinkedIn-medlemmer i de utpekte landene for analyse.

.linkedin.com

Tidsbestemt

Medium

_fbp

Facebook Pixel bruker denne til å levere, måle og forbedre relevansen av annonser.

.el-watch.com

Tidsbestemt

Medium

wd

Brukes av Facebook for å tilpasse skjermoppløsningen for en optimal visuell opplevelse.

.facebook.com

Tidsbestemt

Medium

pll_language

Denne informasjonskapselen lagrer språkinnstillingene til en bruker for å vise innhold på det valgte språket neste gang brukeren besøker nettstedet.

el-watch.com

Tidsbestemt

Medium

_wpfuuid

Denne informasjonskapselen brukes av WPForms WordPress-pluginen. Informasjonskapselen brukes til å tillate betalingsversjonen av pluginen å koble oppføringer fra samme bruker og brukes for noen ekstra funksjoner som Form Abandonment-tillegget.

el-watch.com

Tidsbestemt

Medium

 

10. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Kontaktinformasjon 

Vår kontaktinformasjon er: 

E-postadresse: office@el-watch.com  Telefon: +47 71 66 69 08