Bruksområde

Overvåkning av forvarming av aluminiumsceller

Finn ut hvor lett det er å komme i gang, og oppdag de store fordelene du får med våre enkle og praktiske IoT-løsninger.
Bruksområder

Overvåkning av forvarming av aluminiumsceller

Finn ut hvor lett det er å komme i gang, og oppdag de store fordelene du får med våre enkle og praktiske IoT-løsninger.
På et aluminiumsverk produseres aluminium i et stort antall elektrolyseceller. Alle celler har en begrenset levetid og må da omfores (bytte katode) for kunne brukes i en ny periode. Normal levetid på en elektrolysecelle er 5-7 år.
På et aluminiumsverk produseres aluminium i et stort antall elektrolyseceller. Alle celler har en begrenset levetid og må da omfores (bytte katode) for kunne brukes i en ny periode. Normal levetid på en elektrolysecelle er 5-7 år.

For å tåle flytende aluminium på ca 960 grader er omforing, forvarming og oppstart av cellen veldig viktig, og materialene som brukes er svært kostbare.

Utfordring

 • Riktig forvarming av cellen er en viktig del av oppstarten for å sikre best mulig drift og lang levetid.
 • Foringsmateriale og katodekull i cellen må varmes opp sakte og kontrollert før cellen det kan tilsettes flytende bad.
 • Dersom det tilsettes i en celle som ikke har høy nok temperatur kan foring og katodekull utsettes for termisk sjokk, og faren for sprekkdannelser er stor. Dette vil redusere cellens levetid.
 • En annen effekt av feil forvarmingstemperatur faren for uønskede hendelser som startbluss og økte utslipp av klimagasser (PFC og CO2).
 • Det er derfor ønskelig å kunne
  overvåke katode-temperaturen under oppstartsprosessen. Det er krevende forhold på målepunktene med høy varme og mye elektromagnetisk støy som sensorene utsettes for.
 • I tillegg til dette er manuell avlesing av temperatur ressurskrevende arbeid der operatører må bruke tid på å koble til og fra manuelt avlesingsutstyr.

Produktbrosjyre

Finn den perfekte løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.

Løsning

 • Ved å bruke Neuron Thermocouple Type K oppnår man stabile temperaturmålinger under hele forvarmingen. Dette kan brukes til styring av strømpådrag for optimal forvarming.
 • Neuron Thermocouple Type K gir nøyaktige målinger, trådløst, slik at elektromagnetisk støy i liten grad påvirker måleresultatet, slik kablede målepunkter kan gjøre.
 • Du får et tidlig varsel så snart temperaturen er utenfor gitte varselgrenser.
 • Sensorer kobles helt enkelt til standard Type K måleprober som allerede er i bruk ved de fleste verk i dag.

Utbytte

 1. Redusert risiko for termisk sjokk når bad tilsettes forlenger levetid på celle
 2. Riktig forvarming gir færre startbluss (anodeeffekter) når bad tilsettes, som igjen reduserer utslipp av PFC og CO2
 3. Optimal starttemperatur gir raskere normal drift i cellen, som igjen øker celles utbytte i sin levetid.
 4. Tidlig varsel ved temperaturverdier utenom satte grenser.
 5. Kontinuerlige målinger gir godt datagrunnlag for videre optimalisering av driften, og historiske data kan brukes til kvalitetssikring.
 6. Trådløs sensor gir raskere og enklere tilkobling av målere
 7. Tilkobling via standard Type K-kontakt på måleprober.

Produkter i bruk

Neuron Thermocouple

Neuron Thermocouple

Les mer

Last ned pdf

USE CASE – Overvåkning av forvarming av aluminiumsceller

Kom i gang

Client

Klar for å prøve trådløse sensorer?

Kontakt en av våre salgs-representanter for gode råd og en hyggelig sensor-prat.

Kundestøtte

Trenger du hjelp?

Prøv vår supportside:

Kunnskapssenter

Lær mer

Hvordan virker det?

El-Watch Neuron-system - trådløse
IoT-sensorer

Et sentralt bruksområde for vår løsning er prediktivt vedlikehold. Ved å overvåke maskiner og utstyr vil du vite hvor mye belastning det kan tåle før det bryter sammen. Dette gjør at du trygt kan øke ytelsen og strategisk planlegge kostnadseffektivt vedlikehold.

Neuron Sensors

Neuron Gateway

27_updated_Profilmanual-pdf

Neuron Cloud

Neuron App

Produktbrosjyre

Finn den perfekte
løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.