Bruksområde

Differensialtrykk i industrielle ventilasjon- og avtrekkssystem

Finn ut hvor lett det er å komme i gang, og oppdag de store fordelene du får med våre enkle og praktiske IoT-løsninger.
Bruksområder

Differensialtrykk i industrielle ventilasjon- og avtrekkssystem

Finn ut hvor lett det er å komme i gang, og oppdag de store fordelene du får med våre enkle og praktiske IoT-løsninger.
I industrielle smelteverk spiller ventilasjon- og avtrekkssystemer en kritisk rolle, ettersom røyk og avgasser fra smelteprosessen inneholder helse- og miljøskadelige stoffer/partikler. Ifølge arbeidsplassforskriften skal det «opprettes rutiner for regelmessig inspeksjon og tilstandskontroll av ventilasjon- og filteranlegg». I tillegg må skriftlig dokumentasjon av løpende reparasjoner, tilpasninger og vedlikehold, eksempelvis måleprotokoller på luftmengder, loggføring av vedlikehold og angivelse av luftbehov foreligge for å vise tilstanden til anlegget.
I industrielle smelteverk spiller ventilasjon- og avtrekkssystemer en kritisk rolle, ettersom røyk og avgasser fra smelteprosessen inneholder helse- og miljøskadelige stoffer/partikler. Ifølge arbeidsplassforskriften skal det «opprettes rutiner for regelmessig inspeksjon og tilstandskontroll av ventilasjon- og filteranlegg». I tillegg må skriftlig dokumentasjon av løpende reparasjoner, tilpasninger og vedlikehold, eksempelvis måleprotokoller på luftmengder, loggføring av vedlikehold og angivelse av luftbehov foreligge for å vise tilstanden til anlegget.

(Arbeidstilsynet. Ventilasjon ved forurensninger og bruk av kjemikalier på arbeidsplassen. Hentet fra: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/inneklima/ventilasjon/ventilasjon-ved-forurensninger-og-bruk-av-kjemikalier-pa-arbeidsplassen/)

Dersom avgassene ikke ventileres bort fra smelteprosessen eller stoffene ikke filtreres før de slippes ut i naturen, har man et stort problem – både i forhold til klima og miljø, men også i forhold til de ansattes sikkerhet og helse.

Utfordring

Tap av trykk i avtrekkssystem eller trykkfall over filter kan by på flere problemer. I de fleste tilfeller er det utfordrende å benytte seg av manuell måling, både i forhold til fremkommelighet ved måling og mangel på viktig data som følge av lav målefrekvens. Skal man innføre bruk av sensorsystem med kablede sensorer vil installasjon bli tidkrevende og kostbart, og det vil ikke kunne endres på uten større inngrep.

Produktbrosjyre

Finn den perfekte løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.

Eksempler:

  1. Ovnsavtrekk: Dersom avtrekkssystemet opererer med undertrykk vil avgassene kunne føre til havari og driftsstans dersom problemet ikke oppdages, og risiko for de ansattes helse øker. Avgassene kan også føre til uønskede miljøutslipp.
  2. Tett/blokkert filter: Posefilter og andre typer filter filtrerer ut uønskede partikler fra avgassene. Dersom filteret er tett eller blokkert vil det føre til utslipp av disse partiklene, og forurensning i anlegget. I tillegg kan dette påvirke kvalitet og ytelse når det gjelder produksjonen. Det kan være vanskelig å finne ut av om et filter begynner å bli tett, med mindre man demonterer anlegget eller ser virkninger av tette filter på produksjonen.

Løsning

Ved hjelp av Neuron Differential Pressure-sensorer kan du overvåke trykk i ventilasjon og avtrekksrør, og få tidlig varsel dersom verdiene havner utenfor gitte varselgrenser. Eksempelvis kan du få oversikt over og varsel om høyt trykkfall over et filter, som gjør at du kan bytte filteret før det blir tett og går ut over produksjonen i større grad. Ved hjelp av å måle tilstanden til de ulike ventilasjon- og avtrekkssystemene i ditt anlegg vil du kunne forsikre riktig kvalitet på utslipp, og du kan øke oppetiden på anlegget ditt ved å unngå uplanlagt nedetid basert på utbytte av komponenter. Innsamlet data på differensialtrykk i ventilasjons- og avtrekkssystem kan også bidra som måleprotokoll for å vise anleggets tilstand, og vil kunne hjelpe ved behov for rotårsaksanalyse etter en hendelse. Ved å opprettholde riktige verdier for trykk i slike anlegg vil du også kunne minimere energibruk, og levetiden på komponentene vil øke.

Utbytte

  • En Neuron Differential Pressure-sensor er enkel å installere, måler trykkforskjellen mellom to målepunkt og overfører dataen trådløst.
  • Kontinuerlig måling med umiddelbart varsel ved vesentlige endringer i trykkforskjell, basert på egne alarmverdier.
  • Historisk data kan brukes som dokumentasjon på ventilasjonen, som gir oversikt over tilstanden til anlegget.
  • Justering av parametere som målefrekvens etter behov.
  • Sett dine egne alarmnivåer gjennom Neuron-appen, med muligheten for varsling via e-post og/eller SMS.
  • Oversikt over ventilasjon- og avtrekkssystemenes driftstilstand muliggjør forebyggende vedlikehold, og gir et bedre utgangspunkt for gunstig utnyttelse av ressurser.
  • Hindre uønskede utslipp for et mer sikkert arbeidsmiljø og bedre klima.

Produkter i bruk

Neuron Differential Pressure

Neuron Differential Pressure

Les mer

Last ned pdf

USE CASE – Differensialtrykk i industrielle ventilasjon- og avtrekkssystem

Kom i gang

Client

Bravida

Klar for å prøve trådløse sensorer?

Kontakt en av våre salgs-representanter for gode råd og en hyggelig sensor-prat.

Kundestøtte

Trenger du hjelp?

Prøv vår supportside:

Kunnskapssenter

Lær mer

Hvordan virker det?

El-Watch Neuron-system - trådløse
IoT-sensorer

Et sentralt bruksområde for vår løsning er prediktivt vedlikehold. Ved å overvåke maskiner og utstyr vil du vite hvor mye belastning det kan tåle før det bryter sammen. Dette gjør at du trygt kan øke ytelsen og strategisk planlegge kostnadseffektivt vedlikehold.

Neuron Sensors

Neuron Gateway

27_updated_Profilmanual-pdf

Neuron Cloud

Neuron App

Produktbrosjyre

Finn den perfekte
løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.