Bruksområde

Tanknivå-overvåkning

Finn ut hvor lett det er å komme i gang, og oppdag de store fordelene du får med våre enkle og praktiske IoT-løsninger.
Bruksområder

Tanknivå-overvåkning

Finn ut hvor lett det er å komme i gang, og oppdag de store fordelene du får med våre enkle og praktiske IoT-løsninger.
Forskjellige typer væske er nødvendige ingredienser for alle typer produksjon, både for bakeriet på hjørnet, det lokale lastebilverkstedet, småskalafabrikken og de virkelig store produksjonsanleggene.
Forskjellige typer væske er nødvendige ingredienser for alle typer produksjon, både for bakeriet på hjørnet, det lokale lastebilverkstedet, småskalafabrikken og de virkelig store produksjonsanleggene.

Tanknivåovervåkning er viktig av en rekke årsaker:

  1. Forhindre at væsken renner over: Overvåkning av tanknivå er med på å forhindre at væsken renner over og forårsaker miljøskader, sikkerhetsfarer og økonomisk tap. Ved å vite når en tank nærmer seg sin kapasitet, kan det iverksettes tiltak for å unngå at væsken renner over.
  2. Sikre kontinuerlig tilførsel: Overvåkning av tanknivå er viktig for å sikre kontinuerlig tilførsel av det aktuelle innholdet i tanken til ulike produksjonsprosesser.
  3. Optimalisere bruk av tank: Ved å vite nivået på innholdet i en tank blir det enklere å optimalisere og administrere tank-bruken, med effektiv planlegging av leveranser og bedre ledelse av lagerbeholdningen.
  4. Prediktivt vedlikehold: Tanknivå-overvåkning kan identifisere potensielle problemer med tanken, for eksempel lekkasjer eller korrosjon. Tidlig oppdagelse av disse problemene gjør at proaktivt vedlikehold kan iverksettes, og fremtidige problemer som er mer alvorlige kan forhindres. 
  5. Overholdelse av forskrifter: Mange bransjer er underlagt forskrifter som regulerer håndtering og lagring av innhold i tanker. Nøyaktig overvåkning av tanknivå er nødvendig for å sørge for at forskriftene overholdes, og for å unngå bøter eller juridiske problemer.
  6. Tyveri- og tapsbeskyttelse: Kontinuerlig overvåkning og logging reduserer risiko for tyveri fra tankene, og sikrer at du ikke glemmer å fakturere kunder for leverte varer

Utfordring

For å sikre høy produktivitet og leveransedyktighet er det kritisk at man har kontroll på væskenivåene.

Normalt er væskenivåmålinger utført manuelt som visuell inspeksjon eller avlesning av lokalt instrument. Manuelle målinger tar tid og er vanligvis stikkprøvebasert, noe som gir anledning for at lekkasjer, overfylling eller tapping kan oppstå uten nødvendig varsling.

Produktbrosjyre

Finn den perfekte løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.

Løsning

Sanntids- og online tanknivåovervåkning kan utføres ved bruk av Neuron IoT sensorer. Løsningen gir kontinuerlig overvåkning av nivåendringer helt ned til sekund og liter.

Målingene gjøres ved bruk av en nivåprobe inne i tanken, som overfører data om væskenivået til en trådløs IoT datasamler. Derfra blir informasjonen trådløst overført (ved bruk av mobilnettverk) til Neuron-skyen for logging og visualisering på din telefon eller datamaskin. Du kan selv legge til varsler i appen for å motta varsling om at tanken trenger din oppmerksomhet.

Utbytte

  • En drop-in tanknivåsensor med trådløs dataoverføring til Neuron-skyen.
  • En elektronisk logg over alle målinger de siste 12 månedene vil bli oppbevart i Neuron-skyen.
  • Dersom nivåer når kritiske grenser kan varsel sendes til operatører eller ledelse på e-post, SMS eller gjennom push-varsler på mobiltelefon.
  • Integrasjonsmuligheter for å koble datastrømmen til din egen programvare for fasilitetsstyring og eiendomsdrift, gjennom API´er av ulikt slag.

Tønner i verksted
IBC (Intermedia Bulk containers)

Produkt i bruk

Neuron Precision mA digitizer

Les mer

Last ned pdf

USE CASE – Tanknivåovervåkning

Kom i gang

Client

Bravida

Klar for å prøve trådløse sensorer?

Kontakt en av våre salgs-representanter for gode råd og en hyggelig sensor-prat.

Kundestøtte

Trenger du hjelp?

Prøv vår supportside:

Kunnskapssenter

Lær mer

Hvordan virker det?

El-Watch Neuron-system - trådløse
IoT-sensorer

Et sentralt bruksområde for vår løsning er prediktivt vedlikehold. Ved å overvåke maskiner og utstyr vil du vite hvor mye belastning det kan tåle før det bryter sammen. Dette gjør at du trygt kan øke ytelsen og strategisk planlegge kostnadseffektivt vedlikehold.

Neuron Sensors

Neuron Gateway

27_updated_Profilmanual-pdf

Neuron Cloud

Neuron App

Produktbrosjyre

Finn den perfekte
løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.