Bruksområde

Overvåkning av kabintrykk i kjøretøy og kraner

Finn ut hvor lett det er å komme i gang, og oppdag de store fordelene du får med våre enkle og praktiske IoT-løsninger.
Bruksområder

Overvåkning av kabintrykk i kjøretøy og kraner

Finn ut hvor lett det er å komme i gang, og oppdag de store fordelene du får med våre enkle og praktiske IoT-løsninger.
Ved uthenting og bearbeiding av råvarer og produkter under krevende forhold er det stort behov for at sjåfører og operatører i kjøretøy og kraner tas hensyn til når det gjelder klima og miljø. Lastebiler, hjullastere og traverskraner som opererer i støvete og urene industriområder er særlig utsatt. Maskiner som industrikjøretøy og kraner skal konstrueres og tilrettelegges slik at sjåføren er vernet mot skader, også i forhold til uren luft. Derfor er det viktig å kunne overvåke mulige punkter hvor sjåføren kan være utsatt for skadelige forhold.
Ved uthenting og bearbeiding av råvarer og produkter under krevende forhold er det stort behov for at sjåfører og operatører i kjøretøy og kraner tas hensyn til når det gjelder klima og miljø. Lastebiler, hjullastere og traverskraner som opererer i støvete og urene industriområder er særlig utsatt. Maskiner som industrikjøretøy og kraner skal konstrueres og tilrettelegges slik at sjåføren er vernet mot skader, også i forhold til uren luft. Derfor er det viktig å kunne overvåke mulige punkter hvor sjåføren kan være utsatt for skadelige forhold.

Utfordring

Mange industrielle kjøretøy opererer under forhold med uren luft. Uren luft er skadelig, og gir langtidsvirkninger ved overeksponering. På grunn av dette opprettes overtrykk i kabin for å unngå at sjåfør/operatør blir utsatt for slike skadelige forhold, men det kan være vanskelig å oppdage dersom det oppstår problemer med overtrykket. Dette kan komme av dører eller vinduer som står på gløtt, dårlige pakninger, defekt ventilasjon, etc. Hvis trykket i kabinen ikke opprettholdes må maskinen settes ut av drift, da det er sikkerhetsmessig uforsvarlig å utsette sjåføren for slike forhold over lengre tid. Dette fører til at driftens effektivitet senkes, og kan skape problemer for bedriften med tanke på uutnyttede ressurser.

Produktbrosjyre

Finn den perfekte løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.

Løsning

En Neuron Differential Pressure-sensor vil detektere dersom innvendig trykk i kabinen synker sammenlignet med utvendig trykk. Målingene sendes til Neuron-appen, som gir varsel dersom overtrykket er for lavt eller forsvinner. I Neuron-appen kan man også hente ut og overføre data til programvaren bedriften tar i bruk for overvåkning via API. Man får tidlig varsel ved tilstandsendring, og kan gjøre korrektive tiltak så fort som mulig. Ettersom sensoren måler kontinuerlig vil man også få en logg over data som kan benyttes til videre analyse av forholdene. Data fra loggen kan brukes som dokumentasjon på når overtrykket har blitt opprettholdt, som viser til når det har vært ren luft i kabinen.

Utbytte

  • En Neuron Differential Pressure-sensor som er enkel å installere via innebygd magnet
  • Sensoren registrerer forskjellen på trykket mellom de to målepunktene og overfører dataene trådløst.
  • Kontinuerlig måling og umiddelbar alarm når trykket endres.
  • Historisk data kan brukes som dokumentasjon på overtrykk i kabin
  • God repeterbarhet og langsiktig stabilitet.
  • Justering av parametere som målefrekvens på forespørsel
  • Dine egne definerte alarmnivåer via Neuron-appen, med muligheten til å motta varsler via e-post eller SMS.
  • Tryggheten av å tenke på at sjåførene og operatørene dine arbeider i et trygt miljø.

Overvåkning av kabintrykk i kjøretøy og kraner
Overvåkning av kabintrykk i kjøretøy og kraner
Overvåkning av kabintrykk i kjøretøy og kraner
Overvåkning av kabintrykk i kjøretøy og kraner

Produkter i bruk

Neuron Differential Pressure

Neuron Differential Pressure

Les mer

Last ned pdf

USE CASE – Overvåkning av kabintrykk i kjøretøy og kraner

Kom i gang

Client

Bravida

Klar for å prøve trådløse sensorer?

Kontakt en av våre salgs-representanter for gode råd og en hyggelig sensor-prat.

Kundestøtte

Trenger du hjelp?

Prøv vår supportside:

Kunnskapssenter

Lær mer

Hvordan virker det?

El-Watch Neuron-system - trådløse
IoT-sensorer

Et sentralt bruksområde for vår løsning er prediktivt vedlikehold. Ved å overvåke maskiner og utstyr vil du vite hvor mye belastning det kan tåle før det bryter sammen. Dette gjør at du trygt kan øke ytelsen og strategisk planlegge kostnadseffektivt vedlikehold.

Neuron Sensors

Neuron Gateway

27_updated_Profilmanual-pdf

Neuron Cloud

Neuron App

Produktbrosjyre

Finn den perfekte
løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.