Bruksområde

Overvåkning av sagblad hos høvlerier

Finn ut hvor lett det er å komme i gang, og oppdag de store fordelene du får med våre enkle og praktiske IoT-løsninger.
Bruksområder

Overvåkning av sagblad hos høvlerier

Finn ut hvor lett det er å komme i gang, og oppdag de store fordelene du får med våre enkle og praktiske IoT-løsninger.
Uforutsette endringer i sagbladene forårsaker produksjonsstans og nedetid for produksjonslinjen hos høvleriet. Med en Neuron IR sensor, så vil sagbladets temperatur overvåkes og hastigheten på sagbladet kan justeres, slik at dette passer kapasiteten til sagen og sagbladet. Dette fører til at sagbladet kan skiftes uten å avbryte produksjonen. Bedre kunnskap om sagbladets temperatur vil også øke produktiviteten siden sagen kan kjøres i en mer optimal hastighet.
Uforutsette endringer i sagbladene forårsaker produksjonsstans og nedetid for produksjonslinjen hos høvleriet. Med en Neuron IR sensor, så vil sagbladets temperatur overvåkes og hastigheten på sagbladet kan justeres, slik at dette passer kapasiteten til sagen og sagbladet. Dette fører til at sagbladet kan skiftes uten å avbryte produksjonen. Bedre kunnskap om sagbladets temperatur vil også øke produktiviteten siden sagen kan kjøres i en mer optimal hastighet.

Utfordring

Høvlerier klyver treverk til planker med en sag før de høvles. 

Et sagblad som blir for varmt vil miste sin spenning, som betyr at det må erstattes. Et slikt skifte av sagblad vil resultere i at produksjonen stanser og herav forårsake en reduksjon i produksjonskapasiteten. 

Produksjonsstansen vil forårsake flere forsinkelser i produksjonsprosessen, slik som høvling og pakkeoperasjoner og det forårsaker at utsyr og ansatte ikke får opprettholdt produktiviteten mens sagbladet blir erstattet.

Produktbrosjyre

Finn den perfekte løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.

Løsning

Neuron IR sensorer blir installert i sagen og peker mot sagbladet.

Sagoperatøren blir gjort kjent med sagbladtemperaturen, som da kan justere sagen til den mest optimale hastigheten ut i fra dagens produksjon og sagbladtilstand.

Neuron IoT systemet kan også utløse varsler til operatørene hvis temperaturen overgår de satte parameterne. Dette gjør det mulig å betjene sagen med temperaturovervåking uten at en operatør hele tiden må sjekke sagens temperatur på en skjerm.

Ethvert sagblad vil bli slitt over tid. Dette vil nå bli oppdaget ved at sagbladets økte temperatur observeres. Sagens hastighet kan herav reduseres for å fortsette produksjonen uten at sagbladet mister spenningen. Sagbladet kan da skiftes ved en planlagt produksjonstans uten å påvirke resten av produksjonslinjen.

Utbytte

  • Kontinuerlig overvåking av temperatur uten kontakt med sagbladet.
  • Måling annethvert minutt i opptil 7 år.
  • Enkel montering med magnet – en sensor pr sagblad.
  • Kontroll på sagbladets hastighet slik at sagbladet ikke blir for varmt.
  • Mulighet for å sette på alarmbegrenser for varsling uten å se på målinger i appen.
Monitoring of saw blades in planing mills

Produkter i bruk

Neuron Infrared 380

Neuron Infrared 380

Les mer

Last ned pdf

USE CASE – Overvåkning av sagblad hos høvlerier

Kom i gang

Client

Bravida

Klar for å prøve trådløse sensorer?

Kontakt en av våre salgs-representanter for gode råd og en hyggelig sensor-prat.

Kundestøtte

Trenger du hjelp?

Prøv vår supportside:

Kunnskapssenter

Lær mer

Hvordan virker det?

El-Watch Neuron-system - trådløse
IoT-sensorer

Et sentralt bruksområde for vår løsning er prediktivt vedlikehold. Ved å overvåke maskiner og utstyr vil du vite hvor mye belastning det kan tåle før det bryter sammen. Dette gjør at du trygt kan øke ytelsen og strategisk planlegge kostnadseffektivt vedlikehold.

Neuron Sensors

Neuron Gateway

27_updated_Profilmanual-pdf

Neuron Cloud

Neuron App

Produktbrosjyre

Finn den perfekte
løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.