Nærbilde av IoT-sensorer fra El-Watch på rekke og rad i et mørkt lokale.

Hva er IoT-sensorer, og hvorfor er de en god investering?

Tingenes internett (IoT) er overalt, fra smartklokker til satellitter i bane rundt jorda, og via IoT-sensorer bruker bedrifter denne tilkoblingen til å nå sitt fulle potensial. Nøyaktige målinger av prosesser og fjernovervåking med IoT maksimerer systemenes ytelse, begrenser utgifter og reduserer CO2-utslipp.

IoT-sensorer sikrer konstant informasjonsflyt i tingenes internett, men hva er egentlig IoT? Det er et nettverk av fysiske objekter innlemmet med teknologi for å holde seg tilkoblet med hverandre eller overvåke miljøet rundt seg.

IoT-enheter er vanligvis del av en omfattende IoT-arkitektur tilkoblet internett. IoT-applikasjoner er mange, som miljøovervåking og -kontroll, prediktivt vedlikehold, industriell automatisering, energibesparelse, helseovervåking, brannoppdagelse og mye mer.

Innhold

  1. Hva er IoT-sensorer?
  2. Hvordan fungerer IoT-sensorer?
  3. Hvorfor er IoT-sensorer så nyttige?
  4. 11 vanlige typer IoT-sensorer
  5. Eksempler på hvordan IoT-sensorer brukes
  6. Hvorfor er IoT-sensorer en god investering for din bedrift?

Hva er IoT-sensorer?

IoT-sensorer er elektroniske enheter som kan måle, overvåke og overføre data. De er tilkoblet internett og vanligvis fjernstyrt. I mange tilfeller er IoT-sensorer trådløse og batteridrevne. Vanligvis brukes IoT-sensorer til å overvåke prosesser, aktiviteter eller miljøer.

IoT-sensorer samler data fra vibrasjoner, rotasjoner, trykk, fuktighet, temperatur osv., og overfører det fjernstyrt til sentrale databaser for behandling. Denne informasjonen gjør det mulig for selskaper å ta informerte beslutninger om hvordan de driver virksomheten sin.

Tenk på IoT som en levende organisme, som kroppen din. Sensorene er nervecellene i IoT. De sanser den fysiske tilstanden til omgivelsene sine, kommuniserer med hverandre og sender data til «hjernen», som i denne sammenhengen er en IoT-overvåkingsenhet, som en app.

Nerveceller kalles også nevroner, derfor kaller vi våre enheter for Neuronsensorer.

Les mer: Neuron sensorsystem – En sjette sans for IoT-basert overvåking

Hvordan fungerer IoT-sensorer?

IoT-sensorer fungerer ved å kombinere fem forskjellige prosesser: datainnsamling, tilkobling, lagring, analyse og rapportering. Husker du vår analogi med nerveceller? Disse fem prosessene gjør IoT-sensorene til et fullverdig digitalt nervesystem.

Datainnsamling

IoT-sensorene kan samle inn alle slags data, som trykk, fuktighet, rotasjoner, temperatur, tilkobling og mer. IoT-overvåkingen skjer vanligvis hvert tredje sekund, med rapporter sendt hvert annet minutt.

Tilkobling

Tilkobling gjør IoT-sensorer utrolig nyttige siden det muliggjør fjernovervåking og distribusjon av informasjon på tvers av nettverk. Du kan samle data fra et hvilket som helst antall enheter og sende det til skyen for lagring eller analyse.

Datalagring

Datalagring er en essensiell funksjon av IoT-overvåking siden sensorene kontinuerlig samler data. Lagringsstørrelsen er sjelden stor, men informasjonsmengden er betydelig og muliggjør omfattende analyse av prosesser og systemer.

Analyse

Analysen av data samlet inn av IoT-sensorer er avgjørende for å forbedre bedriftsytelsen. Ved å tolke store mengder rådata får du meningsfulle innsikter som hjelper deg med å justere systemer og prosesser for å øke effektiviteten.

Rapportering

I dette siste trinnet sendes nyttige data eller deres alarmerende tilstand til en smarttelefon, datamaskin, SCADA, ERP eller CMMS for å informere eller varsle riktig person om innsikten oppdaget av sensorene.

Hvorfor er IoT-sensorer så nyttige?

IoT-sensorer gjør overvåking av forbruk, ytelses og risikoprediksjon mer pålitelig. I tillegg fremmer IoT-overvåking effektivitet ved å muliggjøre trådløs styring og konstant overvåking av vitale operasjoner.

Bruk av IoT-sensorer sikrer at dine systemer, maskiner og prosesser opererer med maksimal kapasitet og optimal ytelse. Samtidig kan du holde øye med utstyret og strategisk utføre vedlikehold for å unngå produksjonsstans.

IoT-sensorer fungerer som nerveceller; de signaliserer når du trenger å være forsiktig og når det er trygt å presse bedriften din hardere. For å forklare dette litt nærmer, la oss vurdere et ekte eksempel fra en av våre kunder, et høvleri.

Eksempel på ytelsesforbedring ved IoT-overvåking av sagbladvarme

I høvlerier må du passe på overoppheting av sagblad. Et overopphetet blad kan miste spenningen og dermed trenge utskifting. Selve utskiftingen av bladet koster ikke nødvendigvis all verden, men produksjonsstans kan koste bedriften dyrt.

For å unngå produksjonsstans brukte vår høvlerikunde bladet forsiktig for å forsikre seg om at det ikke ble overopphetet. Imidlertid, når de anvendte IoT-sensorer for å overvåke bladvarmen, innså de at det kunne presses mye hardere uten å overopphetes.

Med IoT-overvåking vet høvlerier hvor hardt de kan presse bladene uten å risikere overoppheting, og dermed øker de ytelsen betydelig. Samtidig kan de planlegge vedlikehold når fabrikken er stengt for å unngå produksjonsstans.

Produkt

Neuron Infrared 380

Neuron Infrared 380 Sensor måler overflatetemperaturen på objektet den er rettet mot. Den er designet for industrielle temperaturmålinger og er i stand til å måle opptil 380°C med en nøyaktighet på opptil ±1°C. 

10 vanlige typer IoT-sensorer

IoT-sensorer kan praktisk talt overvåke alt, og bruksområdene er uendelige. Under Covid-19-pandemien akselererte digitaliseringen av en rekke industrier for å fremme fjernarbeid og støtte sosial distansering.

IoT-applikasjoner kan riktignok støtte mye mer. Digitalisering av industrprosesser forbedrer kontroll, ytelsese, risikostyring og skadekontroll. Her er de vanligste typene IoT-sensorer El-Watch leverer til ulike industrier:

1. Lufttemperatursensor

Lufttemperatursensorer overvåker vanligvis temperaturen i rom, bygninger, kjøleskap, fryseskap og sikringsskap. El-Watch Neuron Temperature IP21 produktark

2. Overflatetemperatursensor

Typiske bruksområder for overflatetemperatursensorer er overopphetingsdeteksjon og -forebygging i kabler, varmtvannsberedere, vifter, pumper, motorer, maskiner og annet utstyr. El-Watch Neuron Temperature IP67 produktark

Produkt

Neuron Temperature IP67

Neuron Temperature IP67 Sensor er en liten og kompakt sensor for måling av temperatur og er egnet for et bredt spekter av bruksområder. 

3. Væsketemperatursensor

Disse sensorene overvåker vanligvis væsketemperaturen i rør, kjølevæsker i transformatorer og andre kjølevæsker. El-Watch PT 100 Process Connection produktark

4. Luftfuktighetssensor

Luftfuktighetssensorer overvåker vanligvis lukkede miljøer, som industri- og produksjonsfasiliteter, lagringsplasser, drivhus, transformatorstasjoner osv. El-Watch Neuron Humidity produktark

Produkt

Neuron Humidity

Neuron Humidity Sensor måler relativ fuktighet i luften. I tillegg måler den omgivelsestemperaturen. Typiske bruksområder er hvor man vil ha en oversikt over miljøet i alle typer rom eller utendørs (så lenge det er lite væreksponert). 

5. Trykksensor

Vanligvis overvåker trykksensorer væskenivåer og vanntrykk i vannverk, pumpestasjoner og industriprosesser. El-Watch Neuron Gauge Pressure produktark

6. Vibrasjonssensor

Vibrasjonssensorene brukes til å oppdage avvik, prediktivt vedlikehold, maskinoptimalisering og overvåking av strukturell integritet. El-Watch Neuron Vibration produktark

7. Kontaktløs temperatursensor (IR-temperatursensor)

Kontaktløse temperatursensorer overvåker temperaturen på roterende maskineri som sagblad i høvlerier. El-Watch Neuron IR Temp produktark

8. Vannsensor

Typiske bruksområder for vannsensorer/detektorer er å overvåke steder som er uttsatt for væske- eller vannlekkasje. De brukes ofte i skoler, lagerbygninger, hotellpumpestasjoner, boligbygninger osv. El-Watch Neuron Water Detector produktark

9. Dry Contact-sensor

Neuron Dry Contact-sensoren er en elektronisk enhet som registrerer åpen/lukket elektrisk kontakt i potensialfrie sløyfer.

Sensoren er designet for å brukes i et bredt spekter av industrielle og kommersielle applikasjoner, automasjonssystemer og i prosessvedlikehold. Den brukes vanligvis til å detektere åpen/lukket-tilstand til dører, porter, ventiler, brytere og maskinkomponenter. El-Watch Neuron Dry Contact produktark

10. Åpen/lukket-sensor

Disse små magnetiske sensorene overvåker og teller endringer i posisjoner. Bruksområder inkluderer trafikkontroll i dører, vinduer, industriporter eller andre mekaniske apparater som er åpne eller lukkede. El-Watch Neuron Open/Closed produktark

Produkt

Neuron Open/Closed sensor

Neuron Open/Closed er en liten og kompakt magnetisk sensor som er egnet til å overvåke åpen/lukket-tilstand til blant annet dører, vinduer og porter. 

Eksempler på hvordan IoT-sensorer brukes

El-Watchs trådløse sensorer brukes i mange industrier. Dette er imidlertid bare toppen av isfjellet av IoT-overvåking i verden rundt oss. Her er et knippe IoT-bruksområder som illustrerer de endeløse mulighetene og funksjonene.

Produktbrosjyre

Finn den perfekte løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.

Industriell IoT-applikasjon

Matindustrien drar stor nytte av IoT-overvåking. Kriteriene for å holde fersk og fryst mat er strenge. Ikke bare må matbehandling og temperaturer alltid følge mattilsynets regler, men myndighetene krever også dokumentasjon på slikt.

Ved å installere IoT-sensorer i supermarkeder, restaurantfrysere eller slakterier, måles temperaturen og fuktigheten hvert 30. sekund, og rapporter lagres hvert andre minutt. Uregelmessigheter vises umiddelbart i appen. Noen av de fremste fordelene er redusert energiforbruk og mindre matsvinn.

IoT-sensorer i helsevesenet

Du har kanskje gjettet at IoT-sensorer kan overvåke pasienters helsetilstand. Gjennom smarttelefoner og klokker holder mange av oss allerede øye med hjerte, puls og kroppstemperatur.

Men IoT i helsevesenet er mye mer omfattende og påvirker effektiviteten radikalt. Ett område som ble fremmet av den globale Covid-19-pandemien var høykvalitets fjernhelsehjelp.

Ved å koble medisinske enheter og helsepersonell via IoT har mange fordeler kommet for dagen. Økt driftseffektivitet, forbedret tilgjengelighet av tjenester, økt pasientsikkerhet og reduserte helsekostnader er nøkkelgevinster fra IoT-implementering i helseindustrien.

Smartsensorer i landbruket

Bønder bruker IoT-sensorer til å samle inn data om vannforbruk, jordkvalitet, fuktighet, temperatur og lysnivåer. Dette fremmer effektiv plantevekst og forhindrer sløsing med ressurser.

I tillegg kan smartsensorer overvåke avlingsmiljøer, som vannkvalitet, nærvær av skadedyr eller sykdommer og vindhastighet/retning. Dette gjør det mulig for bønder å handle raskere når uforutsette miljøendringer inntreffer.

Smartsensorer overvåker plantenes og avlingenes helse i sanntid. Dette tillater bønder å ta informerte beslutninger om vanning eller gjødselbruk basert på miljødata fra hver plantes helse og plassering.

Videre gir muligheten til å spore avlingsinformasjon bedre matsikkerhet. Ved datainnsamling kan du oppdage om avlinger er forurenset av patogener som E-coli eller Salmonella før høsting (eller i det minste innen noen få dager).

Tingenes internett og smartbyer

Såkalte «smartbyer» bruker teknologi for å forbedre livskvaliteten for innbyggerne sine. Smartbyer bruker IoT-sensorer for å overvåke trafikkflyt, forurensningsnivåer og vannforbruk. I tillegg oppdager de branner, vannlekkasjer eller flom før de blir omfattende problemer.

IoT-drevne smartbyer har som mål å forbedre offentlig sikkerhet, redusere trafikkork og senke energiforbruket. Smartbyer fremmer også miljøvennlige, bærekraftige bomiljøer og fjernlevering av helsetjenester til innbyggerne.

Smartbyer blir stadig smartere med teknologiske fremskritt, og IoT-sensorer er en integral del av dette. Elektroniske biosensorer, kjemiske sensorer og smarte nettverkssensorer er avgjørende IoT «nerveceller» i smartbyer. Disse «nervesystemene» utvider seg for hvert dag som går.

Hvorfor er IoT-sensorer en god investering for din bedrift?

Den mest åpenbare fordelen med IoT-overvåking er at det muliggjør fjernstyring av komplekse systemer – selv mindre operasjoner. IoT-sensorer kan gi detaljert informasjon om maskineriets funksjon og om det fungerer effektivt hvert minutt.

Dette gjør det mulig for deg å handle før kostbare maskinsammenbrudd oppstår og forlenger systemets levetid mens du sparer penger på vedlikehold. Samtidig kartlegges det hvor hardt du kan presse maskineriet og utstyret ditt uten risiko for sammenbrudd, og dermed øker ytelsen.

Videre er IoT-overvåking avgjørende for bedrifters digitale transformasjon. Resultatet av slike endringer er bedre ressursallokering og forbedret kompetanse blant dine ansatte, noe som fremmer effektivitet og senker produksjonskostnadene.

Til slutt muliggjør IoT strategisk trafikkstyring, fremmer effektiv reise og reduserer utslipp. Eksempelvis sparer UPC millioner av dollar årlig på slike metoder for å identifisere de korteste, mest drivstoffeffektive rutene.

Oppsummering om IoT-sensorer

Tingenes internett (IoT) blir raskt mer utbredt og kobler enheter sammen for å gjøre dem mer funksjonelle. IoT-sensorer er nervecellene, også kjent som nevroner, som får alt dette til å skje. De samler inn informasjonen som trengs for å forbedre alle systemprosesser.

IoT er gunstig for måling, overvåking og kontroll av mange enheter, utstyr og prosesser i industrisektoren. Dette muliggjør forbedret ytelse, prediktivt vedlikehold, større bærekraft og bedre ressursallokering.

Hvis du likte denne artikkelen, finner du mange flere interessante på vår nettside. Hva med denne, om hvordan trådløse sensorer muliggjør en bærekraftig produksjonsindustri?

Klar for å prøve trådløse sensorer?

Kontakt en av våre salgs-representanter for gode råd og en hyggelig sensor-prat.

Kilder og annet nyttig lesestoff

IEEE: Intelligent IoT Sensors: Types, Functions, and Classification
Harvard Business School: Digital Transformation: A New Roadmap for Success
International Journal of Health Geographics: On the Internet of Things, smart cities, and the WHO Healthy Cities
IoT For All: What Are Wireless IoT Sensors and Why Are They Useful?
Journal of Healthcare Engineering: IoT-Based Applications in Healthcare Devices
ResearchGate: Smart Sensors: Analysis of Different Types of IoT Sensors
Science Direct: Improving Data Quality of Low-cost IoT Sensors in Environmental Monitoring Networks Using Data Fusion and Machine Learning Approach
TechTarget: Use cases and benefits of smart sensors for IoT
Verizon: IoT and society: Emerging truths and effects in daily life

KUNNSKAPSSENTER

Lær mer