What is predictive maintenance (prediktivt vedlikehold) - Definition, examples, IoT solutions)

Hva er prediktivt vedlikehold? (Definisjon, eksempler, IoT-løsninger)

Prediktivt vedlikehold (PV) reduserer kostnader og gir bedrifter kontroll over kostbart utstyr. Men hvordan fungerer det, og hva kreves? Kan du regne med avkastning på investeringen? Ja, det kan du. Her er alt du trenger å vite om prediktivt vedlikehold!

Idéen om prediktivt vedlikehold oppsto under andre verdenskrig da C.H. Waddington – en rådgiver for det britiske militæret – foreslo et nytt regime for vedlikeholdsplanlegging. Den gang ble det kalt «tilstandsbasert vedlikehold» og det forbedret ytelsen til britiske jagerfly som aldri før.

Tilstandsbasert vedlikehold (CBM) ble raskt tilpasset kommersielle industrier på slutten av 40-tallet og videreutviklet frem til 70-tallet. På 80- og 90-tallet tok digitalisert CBM, drevet av CMMS- og EAM-programvare, raskt over og ledet til det vi i dag kjenner som IoT-basert prediktivt vedlikehold.

Definisjonen på prediktivt vedlikehold

Prediktivt vedlikehold er monitorering av systemer og prosesser for å planlegge og utføre vedlikehold så kostnadseffektivt, pålitelig og effektivt som mulig. Med systematisk overvåkning muliggjør denne metoden at bedrifter kan planlegge vedlikehold med minimal eller ingen produksjonsavbrudd.

Idéen er å analysere sanntidsdata og kun implementere vedlikehold når det er nødvendig i stedet for å iverksette rutinemessig vedlikehold for å forhindre produksjonsstans. Prosessen er altså basert på hyppig overvåking, datainnsamling og analyse.

Forebyggende vs. prediktivt vedlikehold

Forebyggende vedlikehold vil si vedlikehold på jevnlig basis. Prediktivt vedlikehold innebærer konstant overvåkning og vedlikehold når det er nødvendig. Begge metodene forhindrer uventet produksjonsstans. PV er imidlertid designet for å eliminere de unødvendige risikoene og ressursene som brukes på forebyggende vedlikehold.

Med andre ord tar ikke forebyggende vedlikehold hensyn til utstyrets tilstand. I stedet utføres vedlikehold etter en tidsplan, selv om systemer og maskiner kanskje kunne operert trygt mye lenger. Dette koster penger, fører til unødvendig slitasje under vedlikehold og øker personellrisikoen. Prediktivt vedlikehold betyr konstant overvåkning av utstyr og sikrer at alle systemer og maskiner utnyttes maksimalt.

Klar for å oppgradere systemet ditt? Kontakt El-Watch og kom i gang i dag.

Produktbrosjyre

Finn den perfekte løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.

Hva kreves for å komme i gang med prediktivt vedlikehold?

Konseptet til prediktivt vedlikehold er greit å forstå, men hver bedrift må tilpasse metoden til sine behov, avhengig av bransje, unike variabler og verktøy. Når det er sagt, så er visse faktorer alltid avgjørende for at PV skal fungere optimalt:

1. Datainnsamling og forbehandling

For å legge til rette for solid prediktivt vedlikehold er sanntids datainnsamling og preliminær databehandling avgjørende. Å forutsi system-/prosessens holdbarhet krever mye data, som ofte blir automatisk behandlet slik at kun kvalitetsdata ekstrapoleres for analyse.

  2. Feildeteksjon og isolasjon

  Feildeteksjon og isolasjon identifiserer feil, peker på hvor de skjedde, og klassifiserer hvilken type feil. Dette er viktig for å redusere uforutsette systemavvik.

  3. Beregning av tid til svikt

  Analyse av tilstand og kalkulering av fremtidig svikt, ofte referert til som RUL (rest useful lifetime), er en avgjørende teknikk innen prediktivt vedlikehold. Ideen er å bruke historiske data, sanntidsdata og avvikdetektorer for å finne og varsle om behov for vedlikehold, oppgradering eller reparasjonsbehov før de oppstår.

  4. Vedlikeholdsplan

  En prediktiv vedlikeholdsplan optimaliserer forbruket av ressursene dine ved å planlegge vedlikehold kun når det er nødvendig. Planen oppdateres hvis avvik oppdages, og vedlikehold planlegges strategisk under naturlige produksjonsstopp, som etter arbeidstid, i helger eller om natten.

  5. Verktøy for prediktivt vedlikehold (PV)

  For å starte med PV trenger du ett eller flere verktøy. Trådløse sensorer og gatewayer er standardverktøy for å sette opp prediktivt vedlikehold, disse verktøyene gir deg tilgang til sanntidsdata om dine systemer og maskiner.

  6. Programvare for prediktivt vedlikehold

  Innsamling, strukturering og analyse av data er avgjørende for effektivt PV. IoT-programvare og apper sikrer at sensordata blir nøyaktig behandlet og gir statusoppdateringer til enhver tid.

  Eksempler på prediktivt vedlikehold

  På slutten av 40-tallet, da prediktivt vedlikehold fortsatt ble kalt tilstandsbasert vedlikehold, var amerikanske jernbaneselskaper blant de første til å kommersialisere konseptet. De brukte det til å oppdage drivstoff- og kjølevæskelekkasjer i motoroljen.

  I dag er PV fortsatt utbredt blant jernbaneselskaper over hele verden. For eksempel benyttes det til å analysere varselsignaler om slitt utstyr og forhindrer togstans.

  Tilsvarende brukes prediktivt vedlikehold i mange produksjonsindustrier for å sikre produksjonsoptimalisering. El-Watch har levert prediktive vedlikeholdssystemer for kjøttprodusenter, trelastprodusenter og transportindustrien, for å nevne noen.

  Relatert artikkel: Sensorer forhindret maskinhavari hos stor trelastprodusent

  Offshore borefirmaer benytter også PV siden mye av deres undervannsutstyr ikke lar seg sjekkes så lett. Disse selskapene får pålitelige analyser om systemer og utstyrs levetid ved å overvåke og samle inn store mengder data.

  Produkt

  Neuron Vibration Sensor

  Neuron Vibration Sensor måler vibrasjonsnivå og overflatetemperatur hvert andre minutt. Sensoren har en innebygd magnet på baksiden for enkel installasjon. 

  Hvordan IoT forbedrer prediktivt vedlikehold

  Den fremste fordelen med å kombinere prediktivt vedlikehold med IoT er at hvem som helst med tilgang kan overvåke systemer på avstand. Du kan sjekke systemstatusen fra en smarttelefonen eller din bærbare datamaskin og umiddelbart få varsler om uregelmessigheter.

  IoT-drevet PV reduserer vedlikeholdskostnader, forkorter tidsforbruk ved faktisk vedlikehold, fremmer sikkerhet på arbeidsplassen og gjør industrier klare for å automatisere større deler av sine prosesser. Det er også tett knyttet til “IIoT”, også kjent som det “the industrial internet of things”.

  Den raske fremveksten av IoT på 2010-tallet brakte med seg ideen om smarte hjem. Nylig har dette utvidet seg til å bli smarte byer, og i industrien forbereder vi oss nå på smarte fabrikker.

  Automatisering og prediktivt vedlikehold er to hjørnesteiner i smartfabrikker, noe som ikke ville vært mulig uten IoT. PV forsterkes ti ganger med trådløs IoT. Det gjør ting enklere for ledelsen, kommunikasjonen problemfri, og systemanalytikken tilgjengelig for alle med tilgang til bedriftsplattformen.

  Er prediktivt vedlikehold en god investering?

  I mars 2022 publiserte Bloomberg en rapport som anslår at markedet for prediktivt vedlikehold vil være verdt 15,9 milliarder dollar innen 2026. Det er ikke uten grunn at denne industrien forventes å vokse med 30,6 prosent på fire år.

  Ifølge IBMs pålitelige rådgivningsgruppe, ARC, er så mye som 50 prosent av investeringene i forebyggende vedlikehold bortkastet. Tilsvarende sa en studie fra McKinsey at prediktivt vedlikehold reduserte kostnadene med 18-25 prosent.

  En grunn til dette er at overdrevet reaktivt og forebyggende vedlikehold sliter ut maskineri og utstyr. Hver gang vedlikehold utføres, forårsaker det også slitasje. Prediktivt vedlikehold minimerer slik utstyrsforringelse.

  Videre uttalte en rapport fra en PWC-studie at levetiden til aldrende eiendeler økte med 20 prosent med prediktivt vedlikehold. Samme rapport kom frem til at det reduserer sikkerhets-, helse-, miljø- og kvalitetsrisikoer med 14 prosent.

  Vedlikehold kan være en farlig jobb. Det utføres ofte under tidsbegrensninger og med reduserte sikkerhetsbarrierer. Som et resultat er frekvensen av ulykker og skader høyere enn i normal drift.

  I Frankrike er 14 prosent av dødsulykker relatert til vedlikehold av maskiner, enheter og utstyr. Derfor fører en reduksjon i tid brukt på vedlikehold til færre ulykker og mindre tid brukt i farlige miljøer.

  En rapport fra CXG Group viste at 91 prosent av selskapene som implementerer prediktivt vedlikehold så en nedgang i reparasjonstider og uforutsette driftsstans. 93 prosent opplevde forbedringer i aldrende industriell infrastruktur.

  Vi skal ikke påsta at det å starte med prediktivt vedlikehold er uten sine utfordringer. Likevel indikerer tallene i de ovennevnte rapportene at det er en god investering for selskaper som gjennomfører en godt planlagt overgang.

  El-Watch prediktive vedlikeholdsløsninger

  El-Watch spesialiserer seg på IoT-overvåking ved Neuron-sensorer. Vi tilbyr komplette løsninger, inkludert et bredt spekter av trådløse sensorer, gateway, cloud computing og vår egen app for total oversikt og innsikt i utstyret ditt.

  Vi fokuserer også stort på PV og hvordan våre løsninger fremmer dette i forskjellige bransjer. For dette formålet er vi stolte av å tilby robuste løsninger som er enkle å installere, greie å bruke og krever lite eller inget vedlikehold.

  El-Watch kan tilby alt som er nødvendig for å starte prediktivt vedlikehold, men det er likevel viktig å være klar over hvordan prosessen fungerer og hva den krever. Her er våre beste råd om hvordan du forbereder bedriften din på overgangen.

  5 tips for å forberede bedriften din på prediktivt vedlikehold

  1. Invester i programvare som kan tilpasses PV.
  2. Velg en IoT-sensorplattform med full tilgang til all sensordata.
  3. Start jevnt og voks i henhold til bedriftens kapasitet. Teknikken trenger ofte å modnes i bedriften din.
  4. Start transformasjonen med de sensorene som er tilgjengelige på det kommersielle markedet.
  5. Sett av tilstrekkelige deler av det planlagte tekniske budsjettet ditt for PV.

  5 tips for å utføre og utnytte prediktivt vedlikehold i bedriften din

  1. Bruk alltid digitale verktøy til alle jobber, og unngå «spøkelsesprotokoller» på papir.
  2. Når vedlikehold utføres, vurder alltid om sensorovervåkning kan automatisere vedlikeholdsvarsler.
  3. Bruk sensordataene til å forstå konteksten, feilen kan være et resultat av en annen komponents feilfunksjon.
  4. Vurder sensorbehov i forhold til risiko og konsekvens, noen data er viktigere enn andre.
  5. Hold mannskapet ditt oppdatert med kursing og regelmessig kontakt med leverandører.

  Topp 8 fordeler med prediktivt vedlikehold

  For å oppsummere bruker PV IoT, trådløse sensorer og skybasert forretningsstyring for å minimere vedlikeholdskostnader. Det har vist seg å være gunstig i mange bransjer og kan hjelpe bedriften din å oppnå betydelige produksjonsbesparelser.

  Dette er de største fordelene du får ved å implementere prediktivt vedlikehold:

  1. Lavere vedlikeholdskostnader
  2. Høyere ytelse på utstyr
  3. Lengre levetid på utstyr
  4. Mer effektiv arbeidsstokk
  5. Tryggere arbeidsmiljø
  6. Effektiv forretningsstyring
  7. Bedre bruk av ressurser
  8. Finansiell stabilitet

  Hvis du har spørsmål om prediktivt vedlikehold eller IoT-overvåking, ikke nøl med å kontakte El-Watch. Vi gir deg gjerne råd om hvordan du kan implementere PV for din bedrift.

  Klar for å prøve trådløse sensorer?

  Kontakt en av våre salgs-representanter for gode råd og en hyggelig sensor-prat.

  Kilder og annet nyttig lesestoff

  Bloomberg: Predictive Maintenance Market worth $15.9 billion by 2026 – Exclusive Report by Markets and Markets™
  Cornell University: A Survey of Predictive Maintenance: Systems, Purposes, and Approaches
  Fiix: 5 causes of equipment failure (and how to prevent them)
  Infraspeak: Is Predictive Maintenance Really Cost-Effective?
  IoT Analytics: Predictive Maintenance Market: The Evolution from Niche Topic to High ROI Application
  Harvard Business School: Digital Transformation: A New Roadmap for Success
  Journal of Industrial Information Integration: Industrial Internet of Things monitoring solution for advanced predictive maintenance applications
  Omdec: A History of CBM (Condition-Based Maintenance)
  Prometheus Group: 11 Disadvantages of a Reactive Maintenance Program
  Savvy Aviation: The Waddington Effect

  KUNNSKAPSSENTER

  Lær mer