Sensors for predictive maintenance

Maskinovervåking forhindret havari i Bergene Holms produksjonslinje

Maskinovervåkning ga verdifull data og forhindret havari hos trelastprodusenten Bergene Holm i Norge. Bare tre dager etter at El-Watch monterte de fem første trådløse testsensorene i produksjonslinjen, oppsto en situasjon der sensorene ga uvurderlig informasjon til bedriften etter en kritisk hendelse. Nytteverdien av sensorer ble avdekket umiddelbart, og siden har bedriften utvidet med mange hundre sensorer og er oppe og går med overvåkning av produksjonsanlegg på alle sine sju lokasjoner.

Det var i februar 2020 treindustribedriften Bergene Holm først kom i kontakt med El-Watch og viste interesse for å skaffe seg mer kunnskap om produksjonsutstyret sitt. Med smarte IIoT-sensorer som varsler om tilstanden til utstyret den er montert på kan bedriften nå drive smart, lønnsomt og moderne prediktivt vedlikehold. De reparerer da eksakt det som trengs når det trengs, basert på kunnskap og data fremfor gjetning og god tro. Dette er langt mer kostnadseffektivt enn å reparere etter faste intervaller, eller alternativt å vente til noe går i stykker før man reparerer.

Tankesettet knyttet til vedlikeholdsoperasjoner i industrien har forandret seg gjennom årene.

Digitalisering i sentrum

Digitalisering står høyt på agendaen hos Bergene Holm, som med sin offensive tilnærming til ny teknologi nå har opprettet 4 nye stillinger kun rettet mot digitalisering. Dette regner de med vil gi gevinst på mange plan.

Teknisk direktør, Håvard Omholt, hos Bergene Holm forteller at bruk av sensorer faller naturlig inn i bedriftens overordnede strategi.

Bruk av IOT, automatisering og det å utnytte alle data på en bedre måte passer som hånd i hanske i forhold til vår strategi. Vi skal ta hånd om våre data og bruke de på en slik måte at sluttkunden får nyte godt av det i siste ledd.

Håvard Omholt, Teknisk Direktør, Bergene Holm
Teknisk Direktør Håvard Omholt i Bergene Holm satser offensivt på digitalisering, og har gjennom bruk av sensorer fått endret hele bedriftens tankesett rundt prediktivt vedlikehold. Foto: Bergene Holm.

Med en årlig omsetning på ca 1,8 mrd NOK og 450 ansatte videreforedles hvert år over 1.100.000 kubikkmeter – eller 25.0000 trailerlass – med tømmer i Bergene Holms produksjonssystem. Hovedkontoret og to produksjonsavdelinger ligger i Larvik kommune, mens driften for øvrig er fordelt på avdelinger i Åmli, Hof, Grue, Kongsvinger og Sør-Odal.

Les mer om Bergene Holm here

Produktbrosjyre

Finn den perfekte løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.

Lykkes med sensorer

Bedriften er opptatt av kvalitet og bærekraft, og hadde en stund vært på søken og testet ulike typer sensorer i sitt produksjonsmiljø uten å treffe blink. De hadde ikke funnet noe som var robust nok og tålte det tøffe industrielle miljøet godt nok, før El-Watch kom på banen med sine trådløse Neuron sensorer.

Sales Manager, Hallvard Helgetun, hos El-Watch roser Bergene Holm for å være langt fremme i sin bransje når det gjelder digitalisering, og sier samarbeidet med de dyktige folkene hos treforedlingsbedriften også har gitt nyttig og viktig innsikt og læring for El-Watch, som har løftet produktene videre.  

Samarbeidet med Bergene Holm har vært forbilledlig. Fra første møte opplevde jeg dem som fremoverlente og utviklingsorienterte, og de var raskt klare til å montere sensorer uten å måtte «sove på det» i lange tider. Hos mange ser vi at hverdagen blir deres største fiende, og prosessen med å ta avgjørelsen og komme i gang med sensorer drar ut i tid. De som har suksess er de som tar tak, har en IoT-strategi og lager en utrullingsplan. Svært mange bedrifter har eksakt samme utfordringer i sin produksjon: Ønsket om å begrense nedetid, få mer ut av produksjonsutstyret, forlenge levetid på maskiner og øke kvalitet på sluttproduktene. Og selvsagt til en fornuftig pris.

Hallvard Helgetun, Salgsansvarlig El-Watch

Produkt

Neuron Vibration Sensor

Neuron Vibration Sensor måler vibrasjonsnivå og overflatetemperatur hvert andre minutt. Sensoren har en innebygd magnet på baksiden for enkel installasjon. 

Logger 24/7

Bergene Holm var tidlig klare på at de i starten ønsket å prioritere å overvåke det aller viktigste utstyret sitt, og med faglig veiledning fra El-Watch ble første storskalatest med sensorer på 100 motorer satt i drift i april 2020. Kun 2 måneder etter førstekontakten med El-Watch.

I tidlig fase etter montering måtte vi lære oss å utnytte data fra sensorene mens anlegget kjørte, og blant annet sette egne alarmgrenser. Underveis hadde vi faste møter med El-Watch og har siden laget en utrullingsplan der alle våre produserende enheter nå er i gang. I dag har vi rundt 600 sensorer montert, fordelt på 7 lokasjoner. Vi regner med å passere 1000 sensorer i våre anlegg i løpet av det kommende året.

Vebjørn Rimstad Wille, automatiker hos Bergene Holm.

Produkt

Neuron Ampere

Neuron Ampere måler vekselstrøm og kommer i flere måleområder fra 10A til 500A RMS. Sensoren leveres med delt kjerne og er derfor enkel å installere på eksisterende strømkabler.

Håvard Omholt mener det er både viktig og riktig for dem å ta steget og basere prediktivt vedlikehold på sensorer.

Med enormt mange roterende maskiner av varierende alder er behovet for vedlikehold stort. Om vi gjør dette for tidlig eller for sent i forhold til et havari så forbrukes unødige ressurser. Sensorer av ulike arter som logger 24/7 muliggjør direkte alarmer dersom noe kritisk skjer, men i tillegg gir det oss analysedata som gir oss bedre grunnlag for de beslutninger som tas, både når det gjelder vedlikehold og investeringer. Dette vil i sluttenden gi oss bedre HMS og bedre tilgjengelighet på maskinene.

Håvard Omholt, Bergene Holm.

Lav terskel

Terskelen for å komme i gang med sensorer i prediktivt vedlikehold er lav. Det er lett å tro at installasjonen er dyr og komplisert, men Hallvard Helgetun fra El-Watch kan fortelle at det slett ikke er tilfelle.

Installasjon gjøres av bedriftens egne vedlikeholdsfolk. Det trengs ingen kabler og ikke noe inngrep i utstyr for montasje da sensorene festes direkte til komponentene med innstøpt magnet. Dermed kan de også enkelt flyttes ved behov eller for målinger til spesielle formål, for eksempel for å avdekke mistenkte feil på spesifikke steder.

Hallvard Helgetun, El-Watch

Da Hallvard forlot første møte med Bergene Holm var testsensorene satt opp i produksjonen, og alle møtedeltagerne hadde fått systemets app på telefonen sin og kunne lese av data umiddelbart.  Smart, lettvint og oversiktlig.

Nettopp enkelthet var også viktig for bedriften ved valg av sensorleverandør, forteller Håvard Omholt.

– Det er mange som tilbyr sensorer for vibrasjonsmålinger. For oss var det viktig at brukerterskelen er lav, og systemet er enkelt å sette opp. Vi trenger et varsel om at noe er på gang, ikke nøyaktig hva som er feil med f.eks. et lager. Så går vi heller ut for å diagnostisere. Dette fant vi i El-Watch sine sensorer. Den store variasjonen i type sensorer var også avgjørende. Samarbeidet med El-Watch har fungert godt, og vi opplever at de ønsker vi spiller inn blir tatt hensyn til.

Håvard Omholt, Bergene Holm
Enkelt og smart system med lav brukerterskel var viktig for Bergene HolmFoto: El-Watch/Lediard Foto

Hendelser unngått

Rapportene fra systemet er enkle å lese, og etter å ha hatt det i drift en stund med riktige og egendefinerte alarmgrenser, kan Bergene Holm vise til en rekke spesifikke hendelser der sensorene gir viktig informasjon til produksjonsapparatet. 

Dette eksempelet kommer fra vedlikehold på en sag hos oss. Her ble det planlagt et bytte av maskinen da vi så at både vibrasjon og temperatur begynte å øke og alarmer ble gitt av systemet (røde sirkler). Vedlikehold kunne dermed gjøres til riktig tid for produksjonsutstyret, og til planlagt og gunstig tid for mannskapet. Nedetiden ble minimert pga dette, og det er selvsagt også økonomisk gunstig. Etter maskinbyttet ser vi at nivåene er tilbake til normalen med jevne målinger.

Vebjørn Rimstad Wille, Bergene Holm

Her er et annet eksempel der det ble det observert en unormal høy temperatur på motoren til ei flisvifte i Larvik. Da mekanikeren og elektrikeren kom opp på taket så de at hele motoren var full av flis. Det er godt mulig at dette reddet et branntilløp.

Vebjørn Rimstad Wille, Bergene Holm

Håvard Omholt forteller at installering av sensorer har gitt stor verdi på overordnet plan for bedriften.

– Utplasseringen av sensorer som hele tiden gir oss data om en maskins tilstand, gir oss en mulighet til å forutse havari på en helt annen måte enn før, særlig på plasser som er vanskelig tilgjengelige. Dette muliggjør det å tenke prediktivt vedlikehold, og hele tankesettet vårt angående vedlikehold tilpasses nettopp dette.

Håvard Omholt, Bergene Holm.

Fra El-Watch sin side poengterer Hallvard Helgetun at det alltid er kunden som er eksperten på sitt produksjonsutstyr, men at sensorene bidrar med viktig beslutningsstøtte for de ansatte i vedlikeholdsavdelingen. Hos Bergene Holm er det en stor andel vibrasjonssensorer som er brukt, men sensorutvalget hos El-Watch er stort så mulighetene er mange når det gjelder hva som kan overvåkes og måles i ulike typer industri , og hos både større og mindre bedrifter.

Se vårt utvalg av sensorer her

Les også saken om hvordan treindustribedrifter Talgø MøreTre sparte millioner ved å installere sensorer i sin produksjon her.

Klar for å prøve trådløse sensorer?

Kontakt en av våre salgs-representanter for gode råd og en hyggelig sensor-prat.

KNOWLEDGE

Lær mer

Produktbrosjyre

Finn den perfekte
løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.