la-maskiner-og-utstyr-selv-varsle-om-behov-for-inspeksjon

La maskiner og utstyr selv varsle om behov for inspeksjon

Sensorbasert prediktivt vedlikehold

Industri-Norge er på full fart inn i Industri 4.0, samtidig som bedriftenes rammebetingelser blir tøffere og tøffere. Hver stein må snus – både én og to ganger, og det sitter gjerne lenger inne enn noen gang å få noe mer enn laber bris i seilene; lønnsomheten er for mange satt kraftig på prøve. I tillegg har myndighetskrav, faglige råd og norske bedrifters egen bevissthet rundt klima og miljø ført til en bærekraftsatsing det nå for alvor settes handling og muskler bak.

Gamle metoder avløses

Nå oppdager stadig flere industribedrifter den enorme verdien implementering av et sensorbasert, prediktivt vedlikehold (PdM) kan ha i en slik satsing. Denne svært effektive måten å drive vedlikeholdsarbeid på avløser da gamle metoder, som:

Reaktivt vedlikehold 

 • Reparerer når ting går i stykker.

Kalenderbasert vedlikehold

 • Reparerer etter faste intervaller, og gjerne så ofte at havari ikke skal forekomme.

Begge metoder er kostnadskrevende for bedriften og medfører gjerne utstyrsforringelse, risiko for uforutsett nedetid, unødvendig delebytte, flere unødvendige service-stans og risiko for skader under vedlikeholdsarbeidet. Å drive etter ”Old school-prinsippet” fremstår dermed som både uøkonomisk, skadelige for miljøet og risikabelt for servicepersonell.

Produkt

Neuron Vibration Sensor

Neuron Vibration Sensor måler vibrasjonsnivå og overflatetemperatur hvert andre minutt. Sensoren har en innebygd magnet på baksiden for enkel installasjon. 


Så hvordan kan vedlikeholdsoperasjoner løses på en mer økonomisk, ressursbesparende, trygg og
bærekraftig måte? Den midtnorske bedriften, El-Watch, mener de sitter på svaret.


Ingar Fredriksen er CEO i El-Watch, som har utviklet og leverer Neuron IoT-sensorer. Han forklarer hvordan deres løsning gir gevinst for de mange industribedriftene som har tatt teknologien i bruk.

Sensorbasert vedlikehold

– Sensorbasert, prediktivt vedlikehold gir industrien nye muligheter for sanntidsinformasjon om tilstanden på eget utstyr og maskiner. Vår komplette løsning spenner om et rikt utvalg sensorer, en datainnsamler, skyløsning og en egen app der du får oversikt og kontroll over alt produksjonsutstyret ditt. Enkelt forklart: utstyret sier selv fra når noe er unormalt og trenger å sjekkes, repareres eller byttes. Reparasjon og driftsstans kan da gjøres på tidspunkt som er gunstig for bedriften, og havarier kan unngås.


Fredriksen peker også på enkelheten til systemet, som årsak til at så mange velger El-Watch sine sensorer.

Det finnes mange typer sensorer på markedet. En av de store fordelene med vår løsning, er at den er utrolig enkel å installere og har så lav terskel for å komme i gang. Sensoren festes med magnetfeste til utstyret som skal overvåkes – uten noen inngripen i styresystemer, maskiner og motorer. Data leveres umiddelbart. Komplett system er dermed oppe og går på få minutter, og installasjon kan fint gjøres av bedriftens egne ansatte. Med trådløse sensorer slipper du også å trekke frem strøm, og sparer både tid og kostnader til kabling. Data leveres via 4G, til en brukervennlig app som gir god oversikt over tilstanden på utstyret som monitoreres.

Produktbrosjyre

Finn den perfekte løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.

Robust løsning for industrien

Fredriksen forteller at El-Watch er verdensledende som leverandør av trådløse, industrielle IoT-sensorer, og at store globale konsern som Alcoa og Smurfit Kappa har tatt i bruk sensorer fra El-Watch. Det samme har kjente norske industribedrifter som Hydro, Elkem og Bergene Holm. Løsningen er robust og særlig egnet for industrien, og prislappen skal heller ikke skremme noen, mener Fredriksen.

Les hvordan Bergene Holm unngikk havarier med sensorer i prediktivt vedlikehold her

Les hvordan Talgø MøreTre sparte millioner med sensorer i prediktivt vedlikehold her

Vår kundeportefølje omfatter både små, lokale foretak som bare trenger én enkelt sensor for å overvåke for eksempel et fryseskap, og store internasjonale konsern med storskala produksjon. Både brukerterskel og prisnivå inviterer absolutt alle til å ta denne teknologien i bruk. Det er bare å komme i gang – helst i dag.

Se utvalg av sensorer her

Klar for å prøve trådløse sensorer?

Kontakt en av våre salgs-representanter for gode råd og en hyggelig sensor-prat.

Artikkelen var skrevet for og sto på trykk i magasinet «Industrienergi – veien til en bærekraftig industri»

Miljø- og samfunnseffekter av sensorbasert prediktivt vedlikehold (PdM):


Reduksjon av utslipp av klimagasser

 • Redusert behov for reisevirksomhet knyttet til vedlikehold
 • Øker levetiden på eksisterende maskiner, – færre produserte maskiner
 • Øker bevissthet omkring verdi av utstyr og energiforbruk i maskinparken

Energieffektivisering av industrisektoren

 • Høyere produktivitet i maskinparken – mer produksjonsutbytte pr. energimengde
 • Unngå uplanlagt nedetid – færre energikrevende oppstartssekvenser
 • Bedre tilstand på maskiner og infrastruktur sparer bedriften for energilekkasjer i form av elektrisk strøm, trykkluft eller gasslekkasjer

Bedre utnyttelse av ikke-fornybare materialer og mineraler

 • Reduksjon i uplanlagt driftsstans reduserer vrak-andelen
 • Utvidet levetid på maskinparken utsetter investeringer i nye maskiner
 • Bytte av reservedeler på optimalt tidspunkt – unngår å kaste reservedeler som har restverdi, samt å kjøre til havari med følgeskader på annet utstyr

Et tryggere samfunn

 • Sensorbasert PdM reduserer behovet for å sende mennesker inn i farlige områder for å foreta målinger. 30% av dødsfall i produksjonsbedrifter er knyttet til vedlikeholdsoperasjoner.
 • Sensorbasert PdM øker sannsynligheten for at varmgang oppdages tidlig nok til at brann kan avverges

KUNNSKAPSSENTER

Lær mer