Talgo_3

Millioner spart og produksjonen økt med nesten 50 % ved bruk av sensorer for noen tusen kroner

Ved å installere en liten startpakke med trådløse IoT-sensorer til noen få tusenlapper effektiviserte trelastprodusenten Talgø MøreTre både sag og høvleri, og forteller om en helt ny hverdag i produksjonen. Nordmørsbedriften er verdens største produsent av royalbehandlet trelast til både private og proffmarked, og står bak den populære merkevaren MøreRoyal.

Foto: Talgø MøreTre/Nathan Lediard

Trelastprodusenten Talgø MøreTre i Surnadal har opplevd sterk vekst de siste årene. Med økende etterspørsel ble tiden ekstra dyrebar for bedriften, og produksjonen gikk rett og slett ikke fort nok. Produksjonsanlegget består av både sag, høvleri og royaltanker. Trelasten foredles gjennom en dobbel prosess med trykkimpregnering og koking i oljebad under vakuum til kvalitetsproduktet, MøreRoyal, som har tatt stadig større markedsandeler.

Les mer om Talgø MøreTre her

Produksjonssjef, Paul Lilleløkken forteller at saga ikke på langt nær kunne kjøres i det tempoet som høvelen hadde kapasitet til å ta unna. Havariene var mange og uforutsigbare og Paul forberedte seg på å måtte investere i en ny sag til 4-5 millioner for å sikre nok produksjon.

“I tillegg til å være en stor investering i kroner, er et slikt innkjøp arbeidskrevende og det brukes mye ressurser både i montasje og oppstartstid. Vi hadde også store utfordringer med «bandspreng», der store sagblad smalt rett av. Vi kunne oppleve 5-6 slike pr dag, og med en kostnad på mellom 5 og 10.000 kr pr sagblad sier det seg selv at dette var krevende for oss. Vi måtte kjøre anlegget sakte for å prøve å unngå havari så godt vi kunne.

Paul Lilleløkken, Talgø MøreTre

Meningene var like mange som antall engasjerte operatører om hva som var årsak, om det var matehastighet, tykkelse eller annet som forårsaket havariene. Det gikk en kule varmt i pausene og bedriften ante ikke hvor de skulle gripe fatt. Også i den kraftige høvelen kjørte Talgø anlegget til det sto i 7 steiner, der spindler og kuttere sveiset seg fast i hverandre. Paul anslår totalkostnaden ved et slikt havari til å ligge rundt 100.000 kroner og med 4-5 slike for året utfordres lønnsomheten kraftig.

Hør Paul Lilleløkken fortelle i denne podcasten fra WoodWorks Cluster hvordan sensorer løste utfordringer i produksjonen.

Podcasten fra Woodworks Cluster setter fokus på hvordan sensorer løste utfordringer med havarier og nedetid i produksjonen hos Talgø MøreTre.

De store sagbladene var forbruksvare hos Talgø MøreTre før de monterte sensorer og unngikk «bandspreng»

Løsningen

Da Paul oppdaget sensorene fra El-Watch var han overbevist om at dette kunne være utstyr velegnet til å overvåke deres produksjonsanlegg, som inneholder mye roterende utstyr. Etter nærmere informasjon fra El-Watch ble han styrket i troen på at dette ville være midt i blinken for Talgø MøreTre, og lanserte idéen sin for teknisk sjef, Morten Aune. Også han tente på idéen, og El-Watch kom raskt på banen med forslag til hvor og hvordan sensorer kunne implementeres i anlegget. I 2019 var de første sensorene på plass i anlegget. Suksessen var umiddelbar, og allerede samme dag så de resultater.   

Produkt

Neuron Vibration Sensor

Neuron Vibration Sensor måler vibrasjonsnivå og overflatetemperatur hvert andre minutt. Sensoren har en innebygd magnet på baksiden for enkel installasjon. 

Prediktivt vedlikehold

Morten Aune forteller at det siden har ballet på seg, og at de i dag monterer sensorer over alt der de kan

Sensorene gir oss som driver med vedlikehold utrolig verdifull informasjon. Hvis vi lurer på tilstanden til en komponent, setter vi på sensorer og ser på målinger over tid og hvordan verdiene utvikler seg. Dette gir oss mulighet til å optimalisere tidsbruk og tidspunkt for vedlikehold.

Morten Aune, Vedlikeholdsleder Talgø MøreTre

Trelastprodusenten har i dag sensorer på både høvelspindler, motorer, og sagblad. I tillegg har de sensorer montert på varmevekslere i royalprosessen.

Trådløse sensorer montert i produksjonen sender data som kan leses av på skjermer i produksjonen, på kontoret eller på nettbrett/smarttelefon.

Liten investering – monteres på 5 minutter

Talgø startet i det små med noen få sensorer montert på saga. Morten har selv montert alle sensorene, og forteller at dette er veldig enkelt og fort gjort.

Vi monterte tidlig 3 sensorer på klyvsaga til bare noen få tusenlapper. Siden har vi vel 50 sensorer montert i anlegget pr nå, montert over en tidsperiode på et par år. Dette er veldig enkelt og fort gjort. Det tar meg 5 minutter, og da får vi ut data og verdier som kan leses av umiddelbart.”

Morten Aune, Talgø MøreTre

Se hele sensorutvalget her

Produkt

Neuron Ampere

Neuron Ampere måler vekselstrøm og kommer i flere måleområder fra 10A til 500A RMS. Sensoren leveres med delt kjerne og er derfor enkel å installere på eksisterende strømkabler.

Uten havari i 2 år

I starten er det avgjørende å bruke data fra sensorene til læring for å kunne sette erfaringsbaserte alarmgrenser og slippe å basere seg på antagelser slik bedriften måtte før. Vedlikeholdsstaben kan følge med på hvordan komponentene utvikler seg i dagene og timene før et havari.

Sensorene varsler nå FØR et havari, så vi kan bytte deler som er i ferd med å gå. Vi har faktisk ikke hatt et eneste havari etter at sensorer ble montert for over 2 år siden. Og tenk deg alt vi sparer på å kunne utføre vedlikehold på helg og til planlagt tid, i stedet for at en hel stab blir stående uvirksom og kikke på at vi utfører vedlikehold.”

Morten Aune, Talgø MøreTre

Reduserte kostnadene – økte produksjonsvolumet

I tillegg til kontroll og oversikt over vedlikeholdsbehov har Talgø altså redusert havarikostnadene med nærmere en million kroner årlig, i tillegg til at de sparte seg investeringen på 4-5 millioner til ny sag. Ved å overvåke temperaturen på saga fikk de klare svar på hvor fort den kunne kjøre – og dette var mye fortere enn de trodde.

Vi kan faktisk kjøre dobbelt så fort som det vi turte før vi monterte sensorer. Vi har rett og slett gira opp, og det har blitt en kjempesuksess. Sensorene har medført at vi har gjort noen investeringer rundt selve rammeverket og saga. Nå overvåker vi varmen og strømtrekket, samt vibrasjon. Vi har sensorer på saghjulet – og så lenge saga går stabilt med fin temperatur, er alt vel. Nå er anlegget så optimalisert som mulig, vi kan bruke utstyret mer effektivt og slipper altså å investere i ny sag. Det er vanskelig å si eksakt hva vi har spart, men det er i alle fall på det rene at vi har tjent ved å kunne øke kapasiteten på anlegget opp mot 50%. For oss var dette utrolig god timing i et voksende trelastmarked.”

Paul Lilleløkken, Talgø MøreTre

Foto: Talgø MøreTre/Jon Olav Ørsal

Sensorer for framtida

CEO i El-Watch, Ingar Fredriksen, forteller om hvordan sensorer i raskt tempo vil påvirke industrien de kommende årene.

IoT (Internet of Things) og trådløse sensorer er en trend de fleste produksjonsbedrifter i industrien vil ha stor nytte av. Det er nettopp dette den 4. industrielle revolusjonen handler om; roboter prediktivt vedlikehold og sensorer. Og trådløse sensorer fra El-Watch er særlig godt egnet da de tåler tøffe miljøer, høye temperaturer, smuss og skitt og er med sine egenskaper faktisk unike i verdensmarkedet.

Ingar Fredriksen, CEO, El-Watch

Produkt

Neuron Infrared 380

Neuron Infrared 380 Sensor måler overflatetemperaturen på objektet den er rettet mot. Den er designet for industrielle temperaturmålinger og er i stand til å måle opptil 380°C med en nøyaktighet på opptil ±1°C. 

Og bruksområdet her fra trelastbedriften Talgø MøreTre har så absolutt overføringsverdi til det meste av annen industri, det være seg havbruk, næringmiddel eller prosessindustri for å nevne noen eksempler. Og teknologien egner seg like godt for små bedrifter som for store. Problemstillingene er like over alt – man må få mest mulig ut av produksjonen sin og unngå uønskede havarier og hendelser og dermed store kostnader. Alle har sammenlignbare komponenter i produksjonen sin, så dette er slett ikke et «trelastfenomen».”

Ingar Fredriksen, CEO, El-Watch  

Les artikkel om hvordan matprodusent og slakteri, Hovednakk Hjort, bruker sensorer here

Industrien må tenke nytt for å øke produktivitet og effektivitet, og da må viljen til endring være til stede. Trådløse sensorer er helt klart en del av dette, mener Fredriksen, og legger til at Talgø MøreTre har vært en mønsterbedrift i så måte.

Mange bedrifter har det så travelt med å fikse den motoren som ikke fungerer at de ikke har tid til å se på nye løsninger. Og mange overvurdere både prislappen hvor vanskelig det er å komme i gang. Det er lett å tro at det er mye jobb. Her tar det 5 minutter! Det er ingen kabeltrekking, ingen installasjon av stikkontakter og ingen reprogrammering av systemer, for å nevne noe. Og oversikten har du på webapp, på skjerm i produksjonslokalene, på kontoret eller rett i lomma på smarttelefonen.

Ingar Fredriksen, CEO, El-Watch  

En forandret hverdag

Paul Lilleløkken råder bedrifter som vurderer å komme i gang med sensorer til å hive seg uti det og starte i det små. Han peker også på at uten dette effektiviseringsgrepet måtte bedriften gått over til en kostnadskrevende 3-skiftsordning for å møte etterspørselen. Dette ville presset materialprisene oppover.

Sensorene har gitt oss en helt ny hverdag – vi er på et helt annet nivå. Nå har vi faktiske data på bordet. Vi slipper diskusjoner og sprikende meninger basert på tro. Nå har vi faktisk kunnskap.

Paul Lilleløkken, Talgø MøreTre

Paul Lilleløkken viser fram vibrasjonssensoren plassert på saga hos Talgø MøreTre.

Morten Aune er enig, og legger til;

For oss på vedlikehold har arbeidsdagene forandra seg helt. Vi slipper å bruke masse tid på feilsøking, og å leite etter feil som kanskje ikke er der. Sensorene gir tydelig beskjed og forteller om den faktiske tilstanden på komponenten. Komponenter som ble bytta hyppig tidligere kan nå ha mye lenger levetid, fordi du får konkrete målinger om når de begynner å bli ødelagt. Noen varer lenger enn man trodde, og andre kortere.

Morten Aune, Talgø MøreTre

Men diskusjonene i lunsjen om hvor feilen ligger blir mindre intense da, humrer de to Talgø-karene. Nå er det heller meningsfulle diskusjoner om hvor de kan plassere nye sensorer som gjelder så anlegget kan kjøres enda fortere.

Klar for å prøve trådløse sensorer?

Kontakt en av våre salgs-representanter for gode råd og en hyggelig sensor-prat.

KNOWLEDGE

Lær mer

Produktbrosjyre

Finn den perfekte
løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.