Refrigeration monitoring - Financial _ environmental sustainability in one

Overvåking av kjølerom gir økt bærekraft på alle plan!

Kjøleovervåking er viktigere enn noen gang. Vår globale befolkningsvekst har medført en kolossal matproduksjon. Innskjerpede krav for matsikkerhet har resultert i enormt globalt matsvinn. Temperaturovervåking av kjølerom sikrer matkvalitet, reduserer matsvinn og bidrar til bærekraftig matproduksjon.

Det er mange grunner til å investere i kjøleovervåking. Eller for å si det på en annen måte, bedrifter har ulike motivasjoner for å overvåke sine kjølerom. Men de ønsker alle å få det samme ut av investeringen: Å få satt en stopper for bortkastet ressursbruk.

Mange bedrifter investerer i temperaturovervåking av økonomiske årsaker. Andre gjør det på ideologiske grunnlag. Som oftest oppgir selskaper begge disse grunnene når de er på utkikk etter sensorer til overvåking av kjølerom. Det er ganske naturlig siden kjøleovervåking styrker både økonomisk og miljømessig bærekraft.

Lær mer om miljøfordelene med IoT-basert overvåking i vår artikkel «Hvordan trådløse sensorer muliggjør en bærekraftig produksjonsindustri». Eventuelt, les videre for å få det du kom for: Alt du trenger å vite om kjøleovervåking.

Innhold

Hvordan overvåkes kjølerom?
Hvordan fungerer temperatursensorer for kjølerom?
Hva er et kjøleovervåkingssystem?
Hvordan fungerer et kjøleovervåkingssystem?
Hva er en kjølekjede? (Cold chain)
Hva slags temperatursensorer brukes i et kjølerom?
Hva er den mest nøyaktige kjølesensoren?
Hvilken temperatursensor er best for kjøleovervåking?
Hvorfor trenger vi kjøleovervåking?

Hvordan overvåkes kjølerom?

Termometre og kartskrivere (chart recorders) har tradisjonelt blitt brukt til overvåking av temperatur i kjølerom. Moderne matproduksjon krever derimot vesentlig mer effektive og nøyaktige metoder.

Matproduksjonen som må til for å brødfø vår globale befolkningsvekst er kolossal. Det er en stor utfordring å sikre trygg pakking, transport og kommersiell oppbevaring, spesielt siden mange matmyndigheter krever dokumentasjon på ubrutte kjølekjeder.

Vi kommer tilbake til kjølekjeder om litt, men først må vi forklare hvor mye innsats som trengs for å manuelt måle og registrere temperatur av matproduksjon. Automatisering vil spare oss voldsomt mye arbeid, sikre nøyaktighet og eliminere menneskelige feil.

IoT temperatursensorer er allerede mye brukt til kjøleovervåking fordi de er enkle å installere, tilpasse og bruke i alle slags fryserom. IoT kjølesensorer legger til rette for nøyaktig kjøleovervåking døgnet rundt som kan administreres på smarttelefoner fra hvor som helst i verden.

Hvordan fungerer temperatursensorer for kjølerom?

Temperatursensorer er elektroniske enheter som er følsomme på temperaturendringer og korrigerer sin spenning eller motstand deretter. Disse små elektriske variasjonene forsterkes i kretsen (f.eks. med en OP-amp) og digitaliseres som regel via ADC (analog-to-digital converter).

Med andre ord, kjølesensorer kommuniserer med elektriske signaler. Eksempelvis er El-Watchs Neuron Temperature IP21 en moderne trådløs temperatursensor som oppfyller mattilsynets krav til matsikkerhet.

Neuron Temp Air måler temperaturen hvert tredje sekund og rapporterer hvert annet minutt. Administrering er enkelt gjort via Neuron appen som lar deg justere innstillinger, stille inn alarmer, sjekke målinger og analysere data.

Trådløse temperatursensorer kan automatisere overvåking, eliminere menneskelige feil og varsle om temperaturavvik på et tidlig stadium. IoT-basert overvåking med Neuron Temp Air egner seg utmerket til å sette opp et kjøleovervåkingssystem.

Hva er et kjøleovervåkingssystem?

Kjøleovervåkingssystem er et komplett nettverk for overvåking av kjøle- og fryserom. Kjøleovervåkingssystemet består av en rekke kjølesensorer, gatewayer, skyløsninger og administrativ programvare.

Formålet med et kjøleovervåkingssystem er å strømlinjeforme nøyaktig overvåking for analyse og rapportering. I tillegg forhindrer systemet utilsiktet matsvinn ved å varsle administratorer om uventede temperaturendringer som kan tyde på tekniske feil.

Hvordan fungerer et kjøleovervåkingssystem?

Et kjøleovervåkingssystem overvåker temperaturen til flere kjølesensorer og sender data til skyen. I appen gir disse dataene god innsikt over alle ledd i kjølekjeden. I tillegg loggføres all data for rapportering til matmyndighetene.

Kjøleovervåkingssystemet sikrer komplett sikkerhet fra matvarene produseres og transporteres til de ankommer cateringbedrifter, restauranter og grossister. Programvaren rapporterer om kontinuitet, avvik og potensielle problemer underveis.

Slik legger et kjøleovervåkingssystem til rette for bedre matpraksis og bærekraftig utvikling i matindustrien. Global bærekraft krever naturligvis lokal kompetanse, og derfor må vi sette oss nærmere inn i detaljene.

Hva er en kjølekjede? (Cold chain)

Kjølekjeden er all matvarebehandling som skjer på veien fra matprodusenter til forbrukerne. En ubrutt kjølekjede vil si at temperaturen aldri har steget over skadelige nivåer i noen ledd.

Hvorfor trenger vi kjølekjeder?

Ubrutte kjølekjeder skaper mattrygghet, tilfredse konsumenter og bærekraftig matproduksjon. Kjølekjedekontroll er vårt beste forsvar mot matsvinn, bakterievekst, virusspredning og matforgiftning.

Hva er komponentene i en kjølekjede?

Komponentene i en kjølekjede varierer avhengig av opprinnelsessted og produkttype, men det finnes noen fellestrekk. Typiske kjøleledd er pakking, transport, oppbevaring, håndtering og utstilling/lagring i butikk.

Hvilke typer kjølekjeder finnes?

Vi har tre typer kjølekjeder: Passive, aktive og hybridkjølekjeder. Passive kjølekjeder holder matvarer kalde med såkalte faseendringsmaterialer (PCM) som vann, is eller tørris. Aktive kjølekjeder bruker mekanikk og elektronikk for å holde temperaturen nede, mens hybridkjølekjeder kombinerer passive og aktive kjølemetoder.

Hvordan opprettholdes en kjølekjede?

Opprettholdelse av kjølekjeder krever nøyaktige og stabile kjøleovervåkingssystemer. Konstant overvåking og hyppig rapportering er nødvendige rutiner for å opprettholde en kjølekjede. Et passende alarmsystem er også fordelaktig.

Hva skjer hvis du bryter kjølekjeden?

Brutte kjølekjeder fører til matsvinn, helsefare og økonomiske tap. Konsekvensene av brutte kjølekjeder er for tidlig skjemt mat, bakteriespredning og dårlig bedriftsøkonomi.

Kort sagt, brutte kjølekjeder er ikke bærekraftig. Hver dag ender milliarder av kjølekjeder med forbrukerkjøp. Det må med andre ord opprettholdes uhorvelig mange kjølekjeder.

Derfor avhenger vår fremtid av pålitelige og effektive kjølekjeder. Å komme globalt matsvinn til livs vil være et enormt skritt mot bærekraftig matproduksjon.

Hva er fordelen med kjølekjedekontroll?

Både bedrifter og forbrukere har mye å tjene på god kontroll på kjølekjeder. Først og fremst forhindrer det matsvinn, noe som fostrer bærekraftig matproduksjon og øker matprodusentenes fortjeneste.

For det andre stoppes bakteriespredning. Bakterievekst, viral spredning, parasittiske overføringer, matforgiftning og matfordervelse forhindres ved å følge myndighetenes bestemmelses for matsikkerhet. Dette oppnås kun med god kjølekjedekontroll.

Sist, men ikke minst, kjølekjedekontroll sikrer konsekvent høy matkvalitet og forlenger produktenes holdbarhet. En bonus for oss forbrukere er god tilgang på fersk mat av høy kvalitet.

Hva slags temperatursensorer brukes i kjølerom?

Det finnes mange typer temperatursensorer, som termometre, termocouples (TC), infrarøde sensorer (IR), silisiumdioder, motstandstermometre (RTD) eller termistorer med NTC-motstand (negativ temperaturkoeffisient).

Termistorer er en vanlig komponent i mindre kjølerom og frysere over hele verden. I næringsmiddelindustrien overvåkes kjølerom vanligvis med termoelementer på grunn av deres holdbarhet, reaksjonsevne og gunstige pris.

Produktbrosjyre

Finn den perfekte løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.

Hvilken kjølesensor er mest nøyaktig?

Motstandstermometre (RTD) gir mest nøyaktig temperaturmåling, men de er også kostbare. Motstandstermometre måler temperaturendringer ut ifra endret motstand i metallkomponenter.

På grunn av nøyaktigheten blir motstandstermometre ofte brukt til kjøleovervåking i kjemisk og farmasøytisk industri. Den noe høyere kostnaden har imidlertid ført til at andre kjølesensorer er mer utbredt i næringsmiddelindustrien.

Hvilken temperatursensor er best for kjøleovervåking?

Avhengig av behov, kan forskjellige temperatursensorer være bedre alternativer enn andre. Om du er ute etter ekstra høy nøyaktighet, kan motstandstermometer være et bra valg. Om du derimot trenger å måle overflatetemperatur på avstand kan et infrarødt termometer være nyttig.

I næringsmiddelindustrien trengs det vanligvis et stort antall rimelige kjølesensorer som er robuste, pålitelige og brukervennlige. Derfor har termistorer blitt mest utbredt for kjøleovervåking i næringsmiddelindustrien innenfor “normale” kjøletemperaturer (0-8°C).

Nevnte Neuron Temp Air (NTC) er et bra eksempel på en temperatursensor med termistor. Kjøleovervåking med Neuron Temp Air kan være tilstrekkelig, men ofte krever oppbevaring av fersk mat flere overvåkingsparametere.

Neuron Humidity måler både fuktighet og temperatur, noe som er nyttig for oppbevaring av fersk frukt og grønnsaker. For kjøttlagring blir matsikkerheten best ivaretatt ved samtidig overvåking av romtemperatur og kjøttets kjernetemperatur.

Produkt

Neuron Humidity

Neuron Humidity Sensor måler relativ fuktighet i luften. I tillegg måler den omgivelsestemperaturen. Typiske bruksområder er hvor man vil ha en oversikt over miljøet i alle typer rom eller utendørs (så lenge det er lite væreksponert). 

Til dette formålet dekker Neuron PT100 (motstandstermometer) dine behov. Den måler kjøttets kjernetemperatur hvert tredje sekund og rapporterer hvert andre minutt. Sammen med Neuron Temp Air eller Neuron Humidity gir Neuron PT100 total kjølekontroll.

Overvåking av kjølerom legger også til rette for prediktivt vedlikehold som kan spare enhver bedrift for unødvendig ressursbruk. Oppsett av godt prediktivt vedlikehold gjør at du blir raskt advart når kjølekjeder står i fare for å brytes på grunn av defekte kompressorer, åpne dører osv.

Hvorfor trenger vi kjøleovervåking?

Kjøleovervåking forhindrer matsvinn og sikrer mattrygghet. Overvåking av kjølerom gir i tillegg full kontroll over kjølesystemets effektivitet, noe som direkte påvirker bedrifters energiforbruk og utgifter.

Enhver virksomhet i næringsmiddelindustrien gjør lurt i å følge forskrifter om mattrygghet. Ved å installere et kjøleovervåkingssystem får du færre salgstap, energieffektiv kjølelagring, mer holdbart utstyr og lavere strømregninger.

Enda viktigere er det at du bidrar til å skape en bærekraftig næringsmiddelindustri. Mattrygghet er et must, men det må bli mer effektivt for å opprettholde vår livsstil, spesielt når vi nærmer oss 10 milliarder mennesker innen 2050.

Klar for å prøve trådløse sensorer?

Kontakt en av våre salgs-representanter for gode råd og en hyggelig sensor-prat.

Kilder

Atlas Scientific: How Do Temperature Sensors Work?
Centers for Disease Control and Prevention: How Food Gets Contaminated – The Food Production Chain
Emerald Insight: Food cold chain management: what we know and what we deserve
IEEE: Smart Refrigeration Equipment based on IoT Technology for Reducing Power Consumption
Intersam: The importance of maintaining the cold chain in the handling, transport, and storage of food
Research Square: A Smart IoT System for Remote Refrigeration Monitoring
The International Journal of HACCP and Food Safety: New trends in cold chain monitoring applications
Wireless Communications and Applications: Intelligent Monitoring System on Refrigerator Trucks Based on the Internet of Things
World Academy of Science, Engineering, and Technology: Performance Monitoring of the Refrigeration System with Minimum Set of Sensors

KUNNSKAPSSENTER

Lær mer