Manufacturing safety -Strengthen your company with IoT maintenance (Industriell sikkerhet med IoT)

IoT-basert vedlikehold forbedrer industriell sikkerhet

Industriell sikkerhet avhenger av godt vedlikehold, men det innebærer ofte risikabelt arbeid som forårsaker mange ulykker. IoT-basert vedlikehold reduserer denne risikoen drastisk og gir din bedrift et stort konkurransefortrinn.

Det høres kanskje rart ut, men det er ikke trygt å jobbe med industriell sikkerhet. Antall skader og dødsulykker blant vedlikeholdsarbeidere er høyere enn blant de fleste andre fabrikkarbeidere. IoT-basert produksjon og vedlikehold er et tryggere alternativ.

Relevant artikkel: Neuron sensorsystem – En sjette sans for IoT-basert overvåking

Denne artikkelen tar for seg hvilke farer vedlikeholdsarbeidere utsettes for, og hvordan industriell sikkerhet forbedres ved bruk av IoT-baserte produksjonsmetoder. Deretter forteller vi hva din bedrift har å tjene på IoT-basert vedlikehold.

Innhold

Hva har vedlikehold å si for industriell sikkerhet?
Produksjonssikkerhet vs. vedlikeholdssikkerhet?
Hvorfor er industriell sikkerhet viktig?
Hvordan kan IoT styrke produksjonssikkerheten?
Hvordan blir vedlikehold sikrere med IoT?
Industriell sikkerhet via IoT-produksjon er fremtiden
IoT-basert sikkerhet er en sikker investering for enhver bedrift

Hva har vedlikehold å si for industriell sikkerhet?

Vedlikehold er viktig for industriell sikkerheten fordi velfungerende maskiner og utstyr ikke forårsaker ulykker. I tillegg leder stabilt maskineri til færre tilfeldige reparasjoner som ofte ligger til grunn for skader og dødsfall i industrisektoren.

Det er ingen hemmelighet at det skjer flere ulykker på fabrikker, byggeplasser og landbruk enn kontorer, banker eller markedsføringsselskaper. Personer som jobber med eller i nærheten av tungt maskineri er alltid i faresonen.

For å opprettholde industriell sikkerheten er det nødvendig med strenge vedlikeholdsrutiner. Slike rutiner leder til sikrere maskindrift og øker produktiviteten. Problemet er bare at industriell sikkerhet setter vedlikeholdspersonell i fare.

Produksjonssikkerhet vs. vedlikeholdssikkerhet?

Industriell sikkerhet avhenger av nøye vedlikehold, men vedlikeholdsarbeidere er like utsatt for ulykker som andre industriarbeidere. I 2019 døde 78 vedlikeholdsarbeidere som følge av ulykker i USA, noe som tilsvarer 13 dødsfall per 100.000 arbeidere.

Til sammenligning hadde bygningsarbeidere 14 dødelige skader per 100.000 arbeidere, mens bønder hadde 21 dødsfall per 100.000 arbeidere. Utvikling av bedre rutiner for produksjonssikkerhet vil redusere alle disse tallene.

Mange vedlikeholdsarbeidere blir utsatt for ulykker fordi de settes til unødvendig farlige oppgaver. Hvorfor er det slik? Fordi utsatt vedlikehold kan stoppe produksjonen og forårsake store tap for selskapet.

Når maskineriet stopper må vedlikeholdspersonalet fikse problemet så fort som mulig. Det medfører ofte at de ikke benytter de sikreste metodene for vedlikehold og at de jobber på utstyr når sikkerhetsbarrierene er frakoplet. Forbedret produksjonssikkerhet starter med andre ord med forbedret vedlikeholdssikkerhet.

I tillegg til å forhindre dødsulykker er det like viktig å ivareta vedlikeholdsarbeidernes helse. Studier viser nemlig at vedlikeholdsarbeidere er mer utsatt for arbeidsrelaterte helseproblemer.

Dette er fordi vedlikeholdsarbeidere ofte jobber i miljøer med stor opphopning av farlige støvpartikler, giftige gasser eller skadelige kjemikalier. I Frankrike står vedlikeholdsarbeidere for 24 % av alle dødsfall forårsaket av brysthinnekreft.

Hvorfor er industriell sikkerhet viktig?

Det kan høres ut som et rart spørsmål, men industriell sikkerhet er viktig til tross for at vedlikehold kan lede til ulykker. Problemet er at mange bransjer benytter utdaterte vedlikeholdsrutiner når det finnes nye og bedre løsninger på markedet.

Produksjonssikkerhet handler om å etablere og håndheve arbeidsrutiner. Hvem tror du egner seg best til dette, mennesker eller maskiner? Du gjettet riktig! Maskiner, eller snarere digitale algoritmer, håndhever rutiner langt bedre enn mennesker.

IoT-basert vedlikehold fjerner risikoen for menneskelige feil. I tillegg forbedrer IoT-løsninger effektivitet, produktivitet og bærekraft, noe som burde appellere til de fleste bedrifter.

Produksjonssikkerhet er viktig for å opprettholde et trygt og sunt arbeidsmiljø, ivareta dine investeringer, øke bedriftens produktivitet og utnytte ressurser best mulig. Alt dette kan oppnås ved å iverksette IoT-basert produksjon og sikkerhet.

Hvordan kan IoT styrke produksjonssikkerheten?

Hva er tingenes internett? IoT betyr altomfattende digital tilkobling til internett. Det innebærer at alle kan kontrollere alt fra hvor som helst til enhver tid. Hva har det med industriell sikkerhet å gjøre?

IoT ville ikke fungert uten IoT-sensorer. Sensorene muliggjør industriell effektivisering og automatisering. Dette kalles IoT-basert produksjon og er en sentral komponent i Industri 4.0. Det effektiviserer produksjonsmetoder og legger til rette for økt produksjonssikkerhet via IoT-basert vedlikehold.

IoT-basert vedlikehold innebærer montering av sensorer på maskiner og utstyr for å utføre prediktivt vedlikehold (intern lenke). Hensikten er at konstant overvåking muliggjør deteksjon av feiltilstander før det leder til alvorlige problemer.

Prediktivt vedlikehold bruker IoT-sensorer og maskinlæringsprogramvare for å estimere utstyrsbegrensninger og optimalisere vedlikeholdsrutiner. Via IoT kan du altså sørge for mer stabil maskinytelse og forbedret produksjonssikkerhet.

Produktbrosjyre

Finn den perfekte løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.

Hvordan blir vedlikehold sikrere med IoT?

IoT forbedrer vedlikeholdssikkerheten fordi det eliminerer uforutsette maskinproblemer og tilfeldige reparasjoner under tidspress. Kort sagt økes sikkerhet ved å minimere vedlikeholdsbehovet.

Nå høres det kanskje ut som IoT gjør vedlikeholdsarbeidere arbeidsløse, men valget mellom farlig arbeid og et langt sunt liv er ikke vanskelig. Dette er hele poenget med digital transformasjon: Forbedret bruk av kompetanse.

Ja, IoT-basert produksjon fjerner behovet for vedlikeholdsarbeidere, men de har likevel verdifull erfaring som kan utnyttes mer produktivt. IoT-vedlikehold handler om mer enn industriell sikkerhet; det handler om å henge med tiden.

Hva har bedrifter å tjene på ineffektivt vedlikehold, arbeidsulykker og dårlig ressursbruk? (Retorisk spørsmål.) Det er ikke uten grunn at flere og flere selskaper investerer i produksjonssikkerhet; det fremmer produktiviteten.

Industriell sikkerhet via IoT-produksjon er fremtiden

Det er lett å tenke på IoT-implementering som separate arbeidskjeder til bruk for spesifikke oppgaver. IoT iverksettes riktignok lokalt, for effektivisering av vedlikehold, HVAC eller produksjon, men alt IoT knyttes sammen og jobber i synergi.

Det er ikke tilfeldig at IoT-vedlikehold forbedrer både produksjonssikkerhet og industriell produktivitet. Det er fordi IoT kobler alt sammen, og digital tilkobling gjør alle prosesser mer effektive enn manuelt arbeid.

All industriell digitalisering er et skritt mot digital transformasjon. Du digitaliserer bedriften din steg for steg til alt henger sammen. Det hele leder mot en ny bedriftssynergi og en viss omstrukturering av organisasjonen. Omstillingen kan være litt skummel, men resultatet er konkurransedyktighet i et moderne bedriftslandskap.

Vedlikeholdspersonell har verdifull innsikt. Ressursene deres er bortkastet på manuelt vedlikehold. Om ferdighetene deres i stedet brukes til å skape nye vedlikeholdsrutiner, vil produktiviteten øke. Det hele starter med IoT-basert sikkerhet.

IoT-basert sikkerhet er en sikker investering for enhver bedrift

Produksjonssikkerhet er i seg selv et mål verdt å strekke seg mot. Spesielt nye bedrifter som kjemper for å bane seg vei inn i bransjen har ikke råd til å neglisjere de ansattes helse. Industriell sikkerhet må prioriteres.

Den gode nyheten er at prioritering av industriell sikkerhet leder til økt produktivitet og bærekraft. Forbedret vedlikeholdssikkerhet fører til mindre produksjonsstans, mer stabile maskiner og mer produktive arbeidere.

Det kan være utfordrende å iverksette digitale IoT-rutiner, men før eller siden må alle virksomheter tilpasse seg markedet. Kunder, arbeidere og maskiner utvikles konstant. Bedrifter som holder fast på gamle rutiner blir akterutseilt. Ikke nøl, men start din digitale transformasjon i dag. Første steg er oppdatering av industriell sikkerhet.

Les også: Trådløse sensorer: Bærekraftig teknologi for industri 4.0

Klar for å prøve trådløse sensorer?

Kontakt en av våre salgs-representanter for gode råd og en hyggelig sensor-prat.

Resources

Advisor Smith: Top 25 Most Dangerous Jobs in the United States
Automation in Construction: An IoT-based autonomous system for workers’ safety in construction sites with real-time alarming, monitoring, and positioning strategies
Industrial Heating: How Preventive Maintenance Improves Worker Safety
Industrial Safety & Hygiene News: Rethinking predictive analysis: Learn how to stop workplace incidents before they occur
Japan Industrial Safety & Health Association: OSH Statistics in Japan
Health & Safety Executive (GB): Manufacturing statistics in Great Britain, 2021
U.S. Bureau of Labor Statistics: Employer-Reported Workplace Injuries and Illnesses
Unites States Department of Labor: Machine Guarding

KUNNSKAPSSENTER

Lær mer