Risikofri overvåking med trådløs datainnsamling i spenningssatte anlegg

Risikofri overvåking med trådløs datainnsamling i spenningssatte anlegg

Elektriske ledninger er alltid i veien og en regelrett magnet for støy. Men har du tenkt på at de kan utgjøre en direkte fare når du kobler deg til utstyr for å hente ut viktige data? Les videre og finn ut om fordelene med trådløs datainnsamling.

Ved å erstatte ledningsbasert overvåkning med trådløs kommunikasjonsteknologi, åpner det seg en verden av fordeler og muligheter for å forbedre sikkerheten og effektiviteten i ditt elektriske anlegg. Jeg skal nå forklare hva trådløs datainnsamling kan brukes til og hvordan det kan eliminere farene ved ledningsbasert tilkobling.

Relevant artikkel: El-Watch trådløse sensorer: Brukervennlig IoT-overvåking er her!

Tor Øistein Skjermo

CTO, El-Watch

Tor Øistein er elektronikkingeniør og en erfaren CTO med høy kompetanse innen forskning og utvikling. Han er en av gründerne bak El-Watch, og har vært en bærebjelke i selskapet helt fra starten. Han brenner for å videreutvikle hvordan teknologi og sensorer kan benyttes for å ta vare på maskiner og utstyr så det varer lenger, øker bedriftens produktivitet og effektivitet, og samtidig reduserer risiko for mennesker i risikoutsatte produksjonsmiljøer.

Bird on a wire – Hvorfor kan fuglene stå på strømlinjen uten å grilles?

Du har sikkert sett fugler som sitter på høyspentlinjer. Grunnen til at de kan sitte der uten å bli til aske er fordi de kun har det elektriske potensialet til den ene ledningen de sitter på.

Elektrisk potensial vil si at du er fysisk koblet til et elektrisk ledende materiale. Dette vil kun lede til en elektrisk strømkrets hvis du i andre enden berører en leder med et annet elektrisk potensial. Da først vil det strømme elektroner gjennom kretsen og det vil oppstå en sluttet krets som fører til hjertestans og brannskader.

Hvorfor kan trådløse sensorer oppføre seg som fugler? (Fordi de er frie)

Det samme prinsippet som gjelder for fuglene på høyspentledninger, gjelder også for trådløse sensorer. De er kun «singel ended», altså kun i kontakt med et strømpunkt.

Dette betyr at trådløse sensorer kan måle ting som temperatur eller spenningsfall over en liten del av en ledning, uten å måtte ta hensyn til potensialet mellom koblingspunktet og andre ledninger.

En stor fordel med trådløs datainnsamling i elektriske anlegg er at
høyfrekvent radiokommunikasjon ikke påvirkes av lavfrekvent strøm,
uansett hvor kraftig den er.

Tor Øistein Skjermo

Risiko ved arbeid under spenning (AUS) med galvanisk skille

Arbeid og opphold i nærheten av strømsatt utstyr innebærer en betydelig risiko. Når det trekkes kabler gjennom områder med komponenter under spenning, er det en reell fare for elektrisk støt dersom disse kommer i kontakt med andre ledninger med forskjellig elektrisk potensial.

Derfor er det viktig med god isolasjon mellom målepunktet og strømanlegget når du kobler en kabelbasert sensor. Ellers kan det høye elektriske potensialet strømme rett inn i måleinstrumentet med stor risiko for elektrisk sjokk for operatøren.

For å minimere risikoen brukes galvanisk skille for å separere elektriske potensialer og unngå jordsløyfer. Men galvaniske skiller kan være kostbare og påvirke nøyaktigheten til signalet. I tillegg kan overspenninger føre til feil i galvaniske skiller, som igjen utgjør en fare for elektrisk støt eller brann i målesystemet.

Produktbrosjyre

Finn den perfekte løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.

Fordelen med trådløs kommunikasjon i elektriske anlegg

En stor fordel med trådløs datainnsamling i elektriske anlegg er at høyfrekvent radiokommunikasjon ikke påvirkes av lavfrekvent strøm, uansett hvor kraftig den er. Dette skyldes at radiobølger ikke har noen elektrisk ladning, siden det ikke utveksles elektroner i trådløs kommunikasjon. Det er kun et elektromagnetisk felt som blir overført, og derfor påvirkes det ikke av elektrisk potensial.

Typiske bruksområder for trådløs datainnsamling

  1. Temperaturmåling i høyspentanlegg: Dette kan gjøres med IP67-sensorer på koblingspunkter eller PT100-sensorer på likerettere i høyspentanlegg.
  2. Temperaturmåling i elektriske kabinetter, fordelingsskap og fordelingsrom: Ulike trådløse sensorer kan overvåke temperaturen i disse områdene.
  3. Transformator-temperatur: PT100-sensorer er også velegnet for å måle temperaturen i transformatorer.
  4. Strømmåling i strømskinner: Ved hjelp av mV precision digitizer kan du måle strømmen i strømskinner ved å generere en liten spenning av ledningsmotstanden som er proporsjonal med strømmen i lederen.
  5. Vibrasjonsovervåking av generatorer og turbiner: Trådløse sensorer kan brukes til å registrere vibrasjoner og overvåke tilstanden til disse maskinene.
  6. Temperaturovervåking av sleperinger og børster: Trådløse sensorer kan også brukes til å måle temperaturen på sleperinger og børster i elektriske systemer.
  7. Oljekvalitetsmåling i transformatorer: Overvåking og vurdering av kvaliteten på oljen i transformatorer kan også gjennomføres med trådløse sensorer.

Relevant artikkel: Hva er prediktivt vedlikehold? (Definisjon, eksempler, IoT-løsninger)

Referanser
https://en.wikipedia.org/wiki/Live-line_working

KUNNSKAPSSENTER

Lær mer