Hydro's pilot plant in Karmøy has the most climate and energy-efficient aluminium production technology in the world.

El-Watch skal levere verdensledende norsk teknologi til Hydro i ny millionsatsing

Teknologibedriften El-Watch har inngått den største avtalen i selskapets historie, og konstaterer at IoT-sensorer er i vinden som aldri før. Rekordbestillingen kommer fra Teknologipiloten til Hydro Karmøy som nå tar i bruk trådløse sensorer i stor målestokk i sin produksjon.

Det aktuelle prosjektet dreier seg om overvåkning av temperatur i katodebarrer i aluminiums-celler.Samarbeidet mellom El-Watch og Hydro har vært godt gjennom flere år, og leveransen i flere-millionersklassen er et resultat av et svært vellykket utviklingsarbeid der begge parter har bidratt. Gjennom samarbeidet over tid er nå El-Watch-sensorikken integrert i Hydros skyløsning som sikrer trygg og effektiv bruk av dataene. Hydro Karmøy er den aller første bedriften som ruller ut denne typen trådløs overvåkning i så stor målestokk, med mål om å spare betydelige kostnader samt gjøre arbeids- og vedlikholdsprosesser tryggere.

Hydro Karmøy er et av europas største aluminiumsverk, og ligger nord for Kopervik på Karmøy i Rogaland. Foto: Hydro

De trådløse IoT-sensorene fra El-Watch vil spille en viktig rolle i overvåkning og monitorering av katodebarrene i smelteverket, som er en kritisk komponent i produksjonen av aluminium ved Hydro Karmøy. Ved å nøyaktig overvåke temperaturen i katodebarrer i sanntid kan avvik eller problemer detekteres tidlig, og indikatorer for mulig nedsmelting av aluminiumscellen forutsies. Dette vil gi muligheter for å iverksette tiltak tidlig, og reduserer risikoen for driftsstans og potensielt betydelige skader for smelteverket.

Sensormonitorering vil også redusere behovet for personell inn i soner med forhøyet risiko, for å foreta manuelle målinger og kontroller. Dermed vil teknologien være viktig også fra et HMS og sikkerhetsperspektiv.

Investerer for besparelser i millionklassen

– Sanntidsovervåking av våre prosesser når en elektrolysecelle nærmer seg slutten av levetiden er noe det har vært brukt store ressurser på å få til over lang tid, sier Jan Frode Høines, Technical Supervisor Process hos Hydro Karmøy, som har ledet prosjektet fra Hydros side.

– Det tøffe miljøet i en slik produksjon med høye temperaturer og vanskelig tilgang på målepunkter har vanskeliggjort en slik overvåkning, og ikke vært aktuelt med tradisjonelle verktøy. Nå ser vi muligheten til dette gjennom et godt samarbeid med El-Watch. Implementeringen innebærer en betydelig forbedring i vår produksjon både med tanke på sikkerhetsrisiko, men også gjennom forlenget levetid på elektrolyseceller og reduserte kostnader ved en eventuell nedsmelting, sier Jan Frode Høines.

Jan Frode Høines, Technical Supervisor Process hos Hydro Karmøy, har ledet prosjektet fra Hydros side. Foto: Hydro
Implementeringen innebærer en betydelig forbedring i vår produksjon både med tanke på sikkerhetsrisiko, men også gjennom forlenget levetid på elektrolyseceller og reduserte kostnader ved en eventuell nedsmelting

Jan Frode Høines, Technical Supervisor Process hos Hydro Karmøy

Les mer om Hydro her

Produktbrosjyre

Finn den perfekte løsningen

Vi tilbyr over femti forskjellige typer sensorer. Oppdag nye muligheter i vår produktbrosjyre.

Internasjonalt skaleringspotensiale

Ordren representerer en betydelig milepæl for teknologibedriften El-Watch fra Rindal og bekrefter deres posisjon som en ledende leverandør av innovativ, trådløs teknologi for industriell overvåkning.

Skaleringspotensialet er enormt, og vi er trygge på at løsningen vil gi våre kunder høy avkastning på investeringen, og bruksverdi fra dag en.

Tom Eskil Grande, CCO, El – Watch

– Vi er stolte av å ha dratt i land en avtale denne størrelsesordenen, fra en bedrift som Hydro Karmøy, sier salgssjef Tom Eskil Grande i El-Watch. Vi har jobbet tett og nært sammen med Hydro-systemet i mange år, og våre ansatte har gjort en uvurderlig jobb over tid som vi nå høster fruktene av.

El-Watch trekker frem at også Hydro Sunndal har en offensiv tilnærming til ny teknologi og har deltatt aktivt i test-fasen.

– Vi opplever at vår høye teknologikompetanse tillegges stor vekt i samarbeidet med Hydro, og vi er glade for at flere smelteverk både nasjonalt og internasjonalt nå har startet prosessen for monitorering av katodebarrer med våre sensorer. Skaleringspotensialet er enormt, og vi er trygge på at løsningen vil gi våre kunder høy avkastning på investeringen, og bruksverdi fra dag en, sier Grande.

– Det gleder oss også at våre trådløse sensorer nå vil bidra til å bedre sikkerheten og samtidig generere betydelige besparelser for bedriften gjennom effektiv overvåkning. Vi ser frem til å fortsette vårt gode samarbeid med Hydro, og utvide bruken av vår teknologi både i prosessindustri og andre bransjer.

Hydros teknologipilot på Karmøy har den mest klima- og energieffektive aluminiumsproduksjonen i verden.

Trådløse IoT-sensorer er gunstige for mange ulike industrielle prosesser, og gir mulighet for kostnadseffektiv overvåkning og monitorering av en rekke parametere. Ofte vil dette være en gamechanger for alle typer produksjonsbedrifter som har roterende utstyr, og som dermed vil profitere på sensor-overvåkning for å sikre effektiv drift samt fokus på HMS og sikkerhet.

Sensorovervåkning inntar industrien i hurtig tempo over hele verden, så fremtiden ser lys ut for El-Watch som sensorleverandør.

Last ned pressemeldingen her: PM_El-Watch_Hydro_helnorsk-teknologi-i-millionsatsing

Klar for å prøve trådløse sensorer?

Kontakt en av våre salgs-representanter for gode råd og en hyggelig sensor-prat.

KUNNSKAPSSENTER

Lær mer