Digitalisering av analoge målepunkter for trådløs overvåkning

I mange ulike industrisammenhenger er nøyaktig og pålitelig overvåkning av ulike prosesser avgjørende for sikker og effektiv drift. For å oppnå dette er det vanlig å bruke analoge signaler på 4-20 mA for å overføre data om status fra ulike typer sensorer til kontrollsystemer. Digitizers spiller en kritisk rolle i denne sammenhengen
ved å konvertere signalene fra analoge 4-20 mA- signaler til digitale data som kan behandles og analyseres av moderne kontrollsystemer.

App-styrt Neuron Actuator for fjernstyring

Det finnes flere fjerntliggende fasiliteter som har stor betydning for hvordan samfunnet fungerer i dag, eksempelvis pumpestasjoner for vannkraft og avløp. Slike pumpestasjoner spiller en avgjørende rolle i alle sin hverdag ved å sikre effektiv og pålitelig vanntilførsel til kraftstasjoner samt håndtering av avløpsvann fra boliger, kommersielle bygninger og offentlige anlegg.

Overvåkning av ventilposisjon

I industrielle miljøer spiller ventilposisjon en avgjørende rolle for effektiv drift og sikkerhet av rørsystemer. Ulike maskiner og utstyr i produksjonsanlegg krever presis kontroll over strømmen til ulike gasser og væsker i rør for å opprettholde optimale arbeidsforhold og sikre pålitelig produksjon. Bruksområder i industrien kan inkludere overvåking av ventilposisjon i automatiserte produksjonslinjer, styring av flyt i rørledningssystemer, regulering av væskestrøm i kjemiske prosesser, eller kontroll av luftstrøm i klimaanlegg og kjølesystemer.

Overvåkning av kabintrykk i kjøretøy og kraner

Overvåkning av kabintrykk i kjøretøy og kraner

Bedrifter som produserer mat har et brennende engasjement for produktene sine og ønsker å holde kundene fornøyde og tilfredse basert på en stadig økende etterspørsel. En kjøttprodusent trenger tilgang til kjøtt av høy kvalitet og må opprettholde visse standarder når det gjelder renslighet og temperaturer både under produksjon og lagring. Et kritisk parameter for ethvert restaurant- eller hotellkjøkken er å opprettholde en jevn temperatur i kjølerom og andre lagringsløsninger der verdifulle råvarer oppbevares, samt å holde temperaturen under en fastsatt grense for å sikre forhold av høy kvalitet.

Overvåkning av katodebarrer i elektrolyseceller for aluminium

Overvåkning av katodebarer i elektrolyseceller for aluminium

Elektrolyse av aluminium er en grunnleggende prosess som forekommer i spesielle typer celler. I disse cellene foregår transformeringen av aluminiumsoksid til rent aluminiummetall gjennom tilførsel av elektrisk strøm. I hver celle vil en smeltet kryolittløsning fungere som medium som elektrolyseprosessen finner sted gjennom.

Overvåkning av åpne dører i kjøkken og matproduksjon

Bedrifter som produserer mat har et brennende engasjement for produktene sine og ønsker å holde kundene fornøyde og tilfredse basert på en stadig økende etterspørsel. En kjøttprodusent trenger tilgang til kjøtt av høy kvalitet og må opprettholde visse standarder når det gjelder renslighet og temperaturer både under produksjon og lagring. Et kritisk parameter for ethvert restaurant- eller hotellkjøkken er å opprettholde en jevn temperatur i kjølerom og andre lagringsløsninger der verdifulle råvarer oppbevares, samt å holde temperaturen under en fastsatt grense for å sikre forhold av høy kvalitet.

Tanknivå-overvåkning

Forskjellige typer væske er nødvendige ingredienser for alle typer produksjon, både for bakeriet på hjørnet, det lokale lastebilverkstedet, småskalafabrikken og de virkelig store produksjonsanleggene.

Tilstandsbasert vedlikehold av utstyr

condition based monitoring of assets

Industrielt utstyr som motorer, pumper, vifter osv. vil trenge vedlikehold. Vedlikeholds intervallene kan baseres på hvor gammelt utstyret er, hvordan utstyret er blitt brukt, om det har oppstått problemer osv. Tilstanden til utstyret kan diktere når vedlikehold er nødvendig med IoT sensorer. Dette kalles tilstandsbasert vedlikehold eller prediktivt vedlikehold og er bevist den mest effektive måten og vedlikeholde utstyr på. Korrekt vedlikehold forlenger utstyrets levetid, reduserer strømforbruk og forhindrer overvedlikehold av utstyr.

Overvåking av rene rom

Monitoring clean rooms

Et rent rom er nødvendig i flere produksjonsbransjer. For eksempel for å unngå at matprodukter blir utsatt for bakterier eller hvor produksjonen vil ta skade av støv og skitt.
Et rent rom blir skapt ved å danne et overtrykk i rommet som skal være rent. Med dette overtrykket vil ikke luften fra andre områder kunne forurense det rene rommet.
Produksjonsprodukter må kastes hvis et rent rom blir forurenset og gjennomgående rensing må til for at produksjonen kan gjenopptas.
I noen bransjer, slik som ved meieriproduksjon, så er det et krav fra myndighetene om at det rene rommet aldri har vært forurenset.

Varmgang i strømskinner (busbar)

Busbar temperature

En strømskinne (busbar) er en metallskinne for lokal fordeling av store elektriske strømmer.
Økende temperatur i en strømskinne kan indikere et problem under utvikling eller et problem som allerede har oppstått.
Høye temperaturer i strømskinne kan lede til brannfare eller at strømskinnen smelter.