Overvåkning av sperreluftvifter

Overvåkning av sperreluftvifter

I smelteverk benyttes det rør, ofte kalt chargerør, som tilfører råmaterialene man trenger for å fremstille metallet eller stoffet som produseres. Ved smelting i slike ovner dannes det ulike typer gasser man ikke ønsker i ovnen eller i de nevnte rørene basert på reaksjonene som foregår
under produksjonen.

Overvåking av motor på betongblander

Overvåking av motor på betongblander

Betong er verdens mest brukte bygningsmateriale og vil også være det i fremtidens realisering av bygg og vår infrastruktur. Ved produksjon av betong stilles det høye krav til sammensetning og kvalitet. Viktige prosesser er tilføring av tilslag og vann, vekting, blanding samt tapping og rengjøring.

Digitalisering av analoge målepunkter for trådløs overvåkning

I mange ulike industrisammenhenger er nøyaktig og pålitelig overvåkning av ulike prosesser avgjørende for sikker og effektiv drift. For å oppnå dette er det vanlig å bruke analoge signaler på 4-20 mA for å overføre data om status fra ulike typer sensorer til kontrollsystemer. Digitizers spiller en kritisk rolle i denne sammenhengen
ved å konvertere signalene fra analoge 4-20 mA- signaler til digitale data som kan behandles og analyseres av moderne kontrollsystemer.

App-styrt Neuron Actuator for fjernstyring

Det finnes flere fjerntliggende fasiliteter som har stor betydning for hvordan samfunnet fungerer i dag, eksempelvis pumpestasjoner for vannkraft og avløp. Slike pumpestasjoner spiller en avgjørende rolle i alle sin hverdag ved å sikre effektiv og pålitelig vanntilførsel til kraftstasjoner samt håndtering av avløpsvann fra boliger, kommersielle bygninger og offentlige anlegg.

Overvåkning av ventilposisjon

I industrielle miljøer spiller ventilposisjon en avgjørende rolle for effektiv drift og sikkerhet av rørsystemer. Ulike maskiner og utstyr i produksjonsanlegg krever presis kontroll over strømmen til ulike gasser og væsker i rør for å opprettholde optimale arbeidsforhold og sikre pålitelig produksjon. Bruksområder i industrien kan inkludere overvåking av ventilposisjon i automatiserte produksjonslinjer, styring av flyt i rørledningssystemer, regulering av væskestrøm i kjemiske prosesser, eller kontroll av luftstrøm i klimaanlegg og kjølesystemer.

Overvåkning av kabintrykk i kjøretøy og kraner

Overvåkning av kabintrykk i kjøretøy og kraner

Utfordring Mange industrielle kjøretøy opererer under forhold med uren luft. Uren luft er skadelig, og gir langtidsvirkninger ved overeksponering. På grunn av dette opprettes overtrykk i kabin for å unngå at sjåfør/operatør blir utsatt for slike skadelige forhold, men det kan være vanskelig å oppdage dersom det oppstår problemer med overtrykket. Dette kan komme av […]