Overvåkning av åpne dører i kjøkken og matproduksjon

Bedrifter som produserer mat har et brennende engasjement for produktene sine og ønsker å holde kundene fornøyde og tilfredse basert på en stadig økende etterspørsel. En kjøttprodusent trenger tilgang til kjøtt av høy kvalitet og må opprettholde visse standarder når det gjelder renslighet og temperaturer både under produksjon og lagring. Et kritisk parameter for ethvert restaurant- eller hotellkjøkken er å opprettholde en jevn temperatur i kjølerom og andre lagringsløsninger der verdifulle råvarer oppbevares, samt å holde temperaturen under en fastsatt grense for å sikre forhold av høy kvalitet.

Tanknivå-overvåkning

Forskjellige typer væske er nødvendige ingredienser for alle typer produksjon, både for bakeriet på hjørnet, det lokale lastebilverkstedet, småskalafabrikken og de virkelig store produksjonsanleggene.

TPMS for tyngre kjøretøy

TPMS in heavy vehicles

Tyre Health System måler temperatur og dekktrykk i hele flåten. Du kan spare tid og penger, til og med øke sikkerheten for dine sjåfører.

Tilstandsbasert vedlikehold av utstyr

condition based monitoring of assets

Industrielt utstyr som motorer, pumper, vifter osv. vil trenge vedlikehold. Vedlikeholds intervallene kan baseres på hvor gammelt utstyret er, hvordan utstyret er blitt brukt, om det har oppstått problemer osv. Tilstanden til utstyret kan diktere når vedlikehold er nødvendig med IoT sensorer. Dette kalles tilstandsbasert vedlikehold eller prediktivt vedlikehold og er bevist den mest effektive måten og vedlikeholde utstyr på. Korrekt vedlikehold forlenger utstyrets levetid, reduserer strømforbruk og forhindrer overvedlikehold av utstyr.

Overvåking av rene rom

Monitoring clean rooms

Et rent rom er nødvendig i flere produksjonsbransjer. For eksempel for å unngå at matprodukter blir utsatt for bakterier eller hvor produksjonen vil ta skade av støv og skitt.
Et rent rom blir skapt ved å danne et overtrykk i rommet som skal være rent. Med dette overtrykket vil ikke luften fra andre områder kunne forurense det rene rommet.
Produksjonsprodukter må kastes hvis et rent rom blir forurenset og gjennomgående rensing må til for at produksjonen kan gjenopptas.
I noen bransjer, slik som ved meieriproduksjon, så er det et krav fra myndighetene om at det rene rommet aldri har vært forurenset.

Varmgang i strømskinner (busbar)

Busbar temperature

En strømskinne (busbar) er en metallskinne for lokal fordeling av store elektriske strømmer.
Økende temperatur i en strømskinne kan indikere et problem under utvikling eller et problem som allerede har oppstått.
Høye temperaturer i strømskinne kan lede til brannfare eller at strømskinnen smelter.

Timeteller i kjøretøy

Hour counters in vehicles

IoT Neuron Hour Counter gjør det enklere å samle informasjon over hvor lenge et kjøretøy har vært i drift.

Overvåking av elektriske anlegg og sikringskap

Monitoring electrical installations and cabinets

Syv av 10 branner starter i elektriske anlegg. Branntilløp i elektriske anlegg er blant annet dårlige koblinger, feil i installasjoner, overbelastning på strømkretser eller feil på elektriske komponenter.
Dører til sikringsskap skal være lukket. Åpne dører kan lede til at støv og skitt kommer inn i skapet, dette kan antennes og skape brannfare i det elektriske anlegget.

Analyse av varmeveksler i ventilasjonsanlegg

Analysing heat exchanger in ventilation systems

Ventilasjonsanlegg bruker varmevekslere for å varme inntaksluften ved å bruke energi fra den utgående luften. Opptil 83% av energien fra utgående luft kan gjenvinnes. Varmevekslere slites ut over tid. En eldre varmeveksler vil ikke være like effektiv som da den var ny. Korrekt installasjon er nødvendig for at varmeveksleren skal fungere optimalt.

Strømforbruk analyse

Å redusere bruken av strøm er viktig for å redusere kostnader og klimagassutslipp. Ved å redusere strømtoppene til andre tidspunkt på dagen, så vil også strømkostnadene reduseres. Det er viktig å vite hvor mye og når de ulike prosessene og utstyr bruker strøm, for å iverksette effektive tiltak.
Mange organisasjoner følger ISO 50001 standard for å etablere, implementere, administrere og forbedre energiledelsen. Det er viktig å vite hvor mye og når de ulike prosessene og utstyr bruker strøm, for å iverksette effektive tiltak.
Mange organisasjoner følger ISO 50001 standard for å etablere, implementere, administrere og forbedre energiledelsen.