trygg-smart-og-lonnsom-brannsikring

Trygg, smart og lønnsom brannsikring

Et dramatisk branntilløp i fjøset, gjorde at familien Landsem i Trøndelag ble ekstra bevisste på å sikre seg mot brann. Brannsensorene til El-Watch gjør at familien kan sove bedre om natta.

– Med denne lille blå dingsen montert i sikringsskapene på gården føler jeg meg trygg, sier Jon Landsem og viser frem en plastbelagt sensor på størrelse med en sukkerbit.

Nylig fikk familien installert en brannpakke fra den norske produsenten El-Watch. Den består av små temperatursensorer som er montert i el-skap i bolighus og fjøs. De trådløse sensorene er koblet til 4G-nettet, og gir varsler direkte til Jons mobiltelefon hvis det er avvik på temperaturen. På denne måten har han mulighet til å utbedre feil i det elektriske anlegget før det utvikler seg en brann.

– Jeg stoler hundre prosent på systemet og har aldri opplevd feilmeldinger, sier Jon.

Med brannpakken fra El-Watch får familien varsel før det oppstår brann i det elektriske anlegget. 
Fra venstre: Berit Okstad, Jon Landsem, Sofia og Ane. Foto: El-Watch/Tun Byrå

Brannsikring på elektrisk anlegg

Med tanke på at 70 prosent av alle branntilløp på norske gårder starter i det elektriske anlegget, var ikke familien i tvil om at brannpakken var et trygt, smart og lønnsomt tiltak. Særlig etter selv å ha opplevd et branntilløp som kunne endt katastrofalt.

– Vi våknet midt på natta av at brannalarmen gikk og jeg løp ut. Første tanke var å sjekke at foreldrene mine, som også jobber i fjøset, var i sikkerhet, minnes Jon.

Han skjønte snart at kilden var melkerommet i fjøset, og da han åpnet døra, veltet det ut svart røyk. Røyken viste seg senere å være giftig blåsyrerøyk fra et kjøleelement som var i ferd med å smelte ned.

– Jeg klarte ikke å unngå å trekke inn litt røyk, før jeg løp ut. På utsiden av fjøset svimte jeg av, forteller Jon, fortsatt preget av den dramatiske hendelsen.

Kona, Berit, kom ham til unnsetning og de fikk varslet brannvesenet, som var på plass i løpet av kort tid. Dyr og dyrerom ble ikke berørt, men tank og melkerom var totalskadet.

Se film der Jon forteller om den dramatiske hendelsen her

Forhindrer brann og nedetid

Med tanke på hva som kunne ha skjedd var det lett for familien å investere i en brannpakke fra El-Watch. Teknologien til El-Watch var Jon kjent med fra før. I fjøset hadde han tidligere fått installert vibrasjonssensorer på systemet til melkerobot, som gir tidlig varsel dersom noe stopper opp.

– Med vibrasjonssensorer på vakuumpumpe og kompressor får jeg varsler som gjør at jeg kan sette inn tiltak før melkeroboten stopper, og dermed unngår jeg nedetid, sier Jon.

Med gode erfaringer fra El-Watch sin teknologi ble det installert brannpakke. En investering som ifølge Jon er et enkelt regnestykke.

– Med brannpakken får jeg reduksjon i forsikringspremien hvert år. Så i løpet av litt over to år er sensorene fra El-Watch nedbetalt. Det er en «no-brainer», smiler Jon.

I landbruket i dag er det krav om el-kontroll med termografering hvert tredje år som et brannforebyggende tiltak.

–Termografering hvert tredje år har jo vært bra, men det viser bare et øyeblikksbilde, mens med temperatursensorer i alle sikringsskap følger jeg meg trygg og kan sove godt hver natt, og ikke bare hvert tredje år.

Mer informasjon om brannpakken her

Den lille blå sensoren i el-skapet gir direkte varsel til mobiltelefon dersom temperaturen overskrider grensene som er er satt. 
Foto: El-Watch/Lediard Foto

Robuste saker

Temperatursensorene er trådløse, og drives av et batteri som er laget for å vare i ti år. Hver brannsensor er koblet til en gateway som sender signalene videre. Sensorene er produsert i Norge, og laget for å tåle et tøft landbruksmiljø.

– De tåler både støv, vann og møkk, og jeg har aldri opplevd noe tull med noen av sensorene, sier Jon.

I dag har familien brannsensorer i alle sikringsskap, i tillegg til en egen temperatursensor i rommet der melketanken står. Sammen med de andre sensorene på melkesystemet har de en sikring både mot brann og produksjonsstans.

– Med de stramme økonomiske vilkårene bonden har, gjelder det å optimalisere driften og unngå nedetid. Sensorikken til El-Watch er en smart og lønnsom investering i så måte, avslutter Jon, før han tar fatt på fjøsstellet.

Gården Landsem Utistu er et melkebruk med kvote på litt over 300 000 liter. Med sensorteknologi fra El-Watch får Jon varsler som kan forhindre driftsstans og nedetid. Foto: El-Watch/Lediard Foto

FAKTA

Dette er Neuron sensorer fra El-Watch:

  • Norskprodusert sensorteknologi
  • Sensorene er robuste og designet for å tåle smuss, støv og fuktighet mm.
  • El-Watch har ulike sensorer som kan måle bla. temperatur, vibrasjoner, trykk og varsle om driftsstans eller branntilløp.
  • Sensorene er trådløse og drives av et energieffektivt batteri med inntil 10 år levetid
  • En datainnsamler (gateway) sender signal til en skyløsning og videre til en app via 4G-nettet
  • Du kan kostnadsfritt legge til så mange brukere du vil i systemet. (familie, avløser etc).
  • Når predefinert makstemperatur i el-skapet overskrides får du varsling via SMS/mail/app.
  • Neuron sensorer har også integrasjon mot Agrilogg
  • En standard brannpakke fra El-Watch består av fem sensorer til El-skap og en datainnsamler (gateway) + skyløsning og app. Et komplett system.
  • Aktuelle forsikringsselskap gir 10% rabatt på forsikring, på toppen av andre rabatter ved installering av El-Watch brannpakke.

KUNNSKAPSSENTER

Lær mer