Kundehistorie Alton Towers – fra planlagt forebyggende vedlikehold til prediktivt vedlikehold

Med Neuron sensorer fra El-Watch kan vi se på trender over tid for å ta en informert beslutning om når vi skal ta en motor ut av bruk og erstatte den, pusse den opp eller gjøre større inngrep på den. Vi endrer nå vedlikeholds-strategien vår for å forbedre påliteligheten til utstyret og senke våre totale vedlikeholdskostnader gjennom riktig administrasjon og korrekt inngripen til riktig tid.