Environmental responsibility

Miljø- og samfunnsansvar

I El-Watch jobber vi hver dag for å hjelpe våre kunder til å gjennomføre sine operasjoner grønnere, smartere og tryggere – og dermed redusere sitt klimaavtrykk. Hovedformålet med våre produkter er nettopp å optimalisere drift, sikre unødvendig bruk av ressurser og bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Miljø- og samfunnseffekter ved bruk av vår IoT-teknologi:

Reduksjon av utslipp av klimagasser 

 • Redusert behov for reisevirksomhet knyttet til vedlikehold
 • Øker levetiden på eksisterende maskiner, – færre produserte maskiner 
 • Øker bevissthet omkring verdi av utstyr og energiforbruk i maskinparken

Energieffektivisering av industrisektoren 

 • Høyere produktivitet i maskinparken – mer produksjonsutbytte pr. energimengde
 • Unngå uplanlagt nedetid  – færre energikrevende oppstartssekvenser
 • Bedre tilstand på maskiner og infrastruktur sparer bedriften for energilekkasjer i form av elektrisk strøm, trykkluft eller gasslekkasjer

Bedre utnyttelse av ikke-fornybare materialer og mineraler

 • Reduksjon i uplanlagt driftsstans reduserer vrak-andelen
 • Utvidet levetid på maskinparken utsetter investeringer i nye maskiner
 • Bytte av reservedeler på optimalt tidspunkt  – unngår å kaste reservedeler som har restverdi, samt å kjøre til havari med følgeskader på annet utstyr

Et tryggere samfunn

 • Sensorbasert PdM reduserer behovet for å sende mennesker inn i farlige områder for å foreta målinger. 30% av dødsfall i produksjonsbedrifter er knyttet til vedlikeholdsoperasjoner. 
 • Sensorbasert PdM øker sannsynligheten for at varmgang oppdages tidlig nok til at brann kan avverges

KUNNSKAPSSENTER

Lær mer