Metal smelting

El-Watch vokser internasjonalt – oppe og går i Canada

Med økende fokus på digitalisering, grønt skifte og energieffektivisering får trådløse Neuron-sensorer fra El-Watch innpass i stadig flere virksomheter innen flere bransjer, og et nytt kryss kunne i desember 2021 settes på verdenskartet etter at avtalen med Alcoa for deres tre smelteverk i Quebec i Canada var et faktum. I slutten av januar ble de første sensorene montert og satt i drift i de gigantiske smelteverkene.

Alcoa er verdensledende leverandør av bauksitt, alumina og aluminium med lokasjoner i Australia, Brasil, USA, Nederland, Ungarn, Island, Spania, Norge og Canada. El-Watch har de siste årene samarbeidet med Alcoa i Norge og levert et stort antall sensorer til deres to smelteverk på Lista og i Mosjøen, også dette store enheter i norsk sammenheng, som sysselsetter drøyt 700 ansatte. Erfaringen med våre sensorer i produksjonen har med tydelighet medført målbart stor verdi for kunden og åpnet nye dører for oss i Alcoa-systemet internasjonalt. Lokasjoner på Island og i Spania står på vår kundeliste fra før, som resultat av utmerket samarbeid med de norske enhetene.

Nå tar vi for første gang turen «over dammen» og skal totalt levere flere tusen sensorer til det store selskapet med hovedkontor i Pittsburg. Fabrikkene Baie-Comeau, Bécancour og Deschambault er alle lokalisert i Quebec og sysselsetter ca 2500 ansatte.

10 nye lokasjoner

Leveransen fra El-Watch består av mange ulike typer trådløse sensorer som gir muligheter for prediktivt vedlikehold, overvåkning samt kvalitetssikring i produksjon.

Alcoa er en av våre største industrielle kunder, og vi forventer en mangedobling av salget til dem når vi nå utvider fra 4 til 14 store lokasjoner som skal overvåke sine systemer med sensorer utviklet i Rindal.

– Trådløse sensorer har gitt mange nye muligheter for kontroll for de Alcoa-enhetene som har tatt dem i bruk, forteller en entusiastisk CEO i El-Watch, Ingar Fredriksen og fortsetter:  

– Med trådløs teknologi kan kunden nå gjennomføre målinger på steder som av ulike grunner ikke hadde vært mulig med kablede sensorer, og ikke minst vil målingene som gir full oversikt kunne utføres til lav kostnad der det tidligere ikke ville være lønnsomt.

El-Watch gjennomfører faste møter med alle Alcoa-lokasjoner.

 – Det er en trygghet for begge parter og en support og oppfølging som vi opplever å få gode tilbakemeldinger på fra fornøyde kunder, og det er jo alltid hyggelig, smiler en fornøyd Fredriksen. 

Les mer om Alcoas internasjonale lokasjoner her

Vokser i flere verdensdeler

Og det stopper ikke her. El-Watch skal utvide leveransene i Alcoa-systemet ytterligere, og i løpet av februar kan et nytt kryss settes på verdenskartet da Alcoas lokasjoner i Australia tar i bruk våre trådløse Neuron sensorer. I mars følger USA etter med sine lokasjoner, og med det er leveranser til 14 store smelteverk og raffinerier hos vår største industrikunde et faktum.

– Dette er nok et bevis på at vi er verdensledende på industrielle IoT-sensorer og foretrekkes av tunge kunder globalt, sier Ingar Fredriksen, og fortsetter:

– Det er utrolig gledelig å konstatere at verdensledende industri virkelig har behov for den teknologien vi utvikler og tilbyr. Dette gir oss store muligheter for internasjonalisering fremover, med store kunder i porteføljen som bidrar til å dra oss ut i verden. I tillegg dokumenterer dette bransjens fokus på det grønne skiftet, hvor bedre kontroll og styringssystemer samt redusert energiforbruk absolutt er satt på dagsorden, og vårt bidrag passer inn i dette som hånd i hanske. Til sommeren har vi på plass nødvendige sertifiseringer som gir oss mulighet for å tilby våre produkter bredt i Australia og Nord-Amerika, ut over utvalgte kunder.

Les mer om trådløst Neuron sensorsystem her

KUNNSKAPSSENTER

Lær mer