Reduser strømkostnader med sensorer i ventilasjonsanlegg

Varmeveksleren i eldre ventilasjonsanlegg i bygg virker ofte ikke optimalt, og resultatet kan bli at enorme mengder både strøm og penger sløses bort. Med sensorer installert i anlegget overvåkes sentrale punkter som gir deg kontroll og oversikt, og du kan sørge for å bytte deler som hindrer optimal drift. Vær like smart som Frank!

Dette er El-Watch

Bli kjent med El-Watch – hvem vi er, hva vi gjør, hvorfor vi gjør det og for hvem. Velkommen til vår IoT-verden.